จ.กาญจนบุรีซ้อมแผนรับมือน้ำป่า

จ.กาญจนบุรีซ้อมแผนรับมือน้ำป่า

จ.กาญจนบุรีซ้อมแผนรับมือน้ำป่า

รูปข่าว : จ.กาญจนบุรีซ้อมแผนรับมือน้ำป่า

จ.กาญจนบุรีซ้อมแผนรับมือน้ำป่า จังหวัดกาญจนบุรีจัดซ้อมแผนอพยพผู้ป่วยในโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยง เพื่อรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก หลังเกิดเหตุในพื้นที่หลายครั้ง

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง ไปศูนย์พักพิงของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่สูง ห่างจากโรงพยาบาลไป 5 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมแผนรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ของจังหวัดกาญจนบุรี

 โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งโรงพยาบาล  บรรเทาสาธารณภัย ตำรวจ และทหารจากกองพลทหารราบที่ 9 ร่วมซักซ้อมแผนแบบบูรณาการ โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้การทำงานรวดเร็ว มีประสิทธิภาพลดความสูญเสียจากเหตุน้ำป่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
 


กลับขึ้นด้านบน