"ปลอดประสพ"ลงพื้นที่ตรวจสอบสร้างบ้านในพื้นที่ก่อสร้างเขื่อน จ.ชัยภูมิ

"ปลอดประสพ"ลงพื้นที่ตรวจสอบสร้างบ้านในพื้นที่ก่อสร้างเขื่อน จ.ชัยภูมิ

"ปลอดประสพ"ลงพื้นที่ตรวจสอบสร้างบ้านในพื้นที่ก่อสร้างเขื่อน จ.ชัยภูมิ

รูปข่าว : "ปลอดประสพ"ลงพื้นที่ตรวจสอบสร้างบ้านในพื้นที่ก่อสร้างเขื่อน จ.ชัยภูมิ

ปัญหากลุ่มคนต่างถิ่นเข้ามาก่อสร้างบ้านในพื้นที่โครงการเขื่อนโปร่งขุนเพชร และเขื่อนยางนาดี จังหวัดชัยภูมิ วันนี้ (13 มิ.ย.) รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยเตรียมจ่ายค่ารื้อถอนให้กับบ้านทุกหลัง ส่วนค่าชดเชยกรณีก่อสร้างเขื่อนจะพิจารณาเฉพาะบ้านที่ก่อสร้างก่อนปี 2555

 นายปลอดประสพ สุรัสสวดี รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพบ้านเรือน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนโป่งขุนเพชร และเขื่อนยางนาดี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอหนองบัวละเหว เทพสถิตย์ และอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จากตรวจสอบสภาพบ้านเรือนส่วนใหญ่ ก่อสร้างขึ้นใหม่ และพบว่าเจ้าของบ้านกว่าร้อยละ 80 เป็นคนต่างพื้นที่

 
เบื้องต้น นายปลอดประสพ ได้ชี้แจงกับเจ้าของบ้านว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินค่ารื้อถอนบ้านให้ตามจริงทุกหลังคาเรือน แต่การชดเชยกรณีก่อสร้างเขื่อน จะพิจารณาเฉพาะบ้านที่ก่อสร้างก่อนปี 2555 หรือ ก่อนมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อสร้างเขื่อนทั้ง 2 แห่ง ในวันที่ 30 กุมภาพันธ์ 2555 โดยจะตรวจสอบจากภาพถ่ายทางอากาศ ส่วนกรณีการออกทะเบียนบ้านให้กับกลุ่มคนที่เข้ามาสร้างบ้านนั้น หากพบว่าเจ้าหน้าที่มีความผิดจะดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญา


กลับขึ้นด้านบน