ประชาชนตั้งข้อสังเกตุ พ.ร.บ.เงินกู้ 3.5 แสนล้านบาท

ประชาชนตั้งข้อสังเกตุ พ.ร.บ.เงินกู้ 3.5 แสนล้านบาท

ประชาชนตั้งข้อสังเกตุ พ.ร.บ.เงินกู้ 3.5 แสนล้านบาท

รูปข่าว : ประชาชนตั้งข้อสังเกตุ พ.ร.บ.เงินกู้ 3.5 แสนล้านบาท

ประชาชนตั้งข้อสังเกตุ พ.ร.บ.เงินกู้ 3.5 แสนล้านบาท โครงการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ยังคงถูกตั้งข้อสังเกตุจากภาคประชาชน ทั้งความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยการจัดการเสวนา ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีตัวแทนจากลุ่มน้ำต่างๆ ทางภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

ตัวแทนจากลุ่มน้ำต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ องค์กรพัฒนาเอกชน และ นักวิชาการกว่า 50 คน หารือและแสดงความคิดเห็น ในเวทีเสวนา “เงินกู้ 3.5 แสนล้านบาท ประชาชนอยู่ที่ไหน” ที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการแสดงความเห็นถึง ผลกระทบ ผลประโยชน์ และ แผนการจัดการน้ำ ในโครงการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ งบประมาณ 3.5 แสนล้านบาทของรัฐบาล ซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้มาจากการกู้ยืม ถือเป็นภาระหนี้สาธารณะ แต่ถูกตั้งข้อสังเกต ถึงการขาดการมีส่วนร่วม ของประชาชน และความโปร่งใสในการดำเนินการ

นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิบริหารจัดการน้ำ แห่งประเทศไทย ระบุว่า การศึกษาในการพัฒนาน้ำ แต่ละที่ของรัฐบาล เป็นการศึกษาที่แยกส่วนกัน ไม่มีการเชื่อมโยง และวิเคราะห์ถึงผลกระทบ ขณะที่โครงการเขื่อนหลายโครงการ ยังไม่มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอ (EIA) เช่น โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น โครงการเขื่อนยมบน-ยมล่าง ที่จะส่งผลกระทบต่ออุทยานแห่งชาติ และส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน จึงเรียกร้องให้ภาครัฐเปิดเผยรายละเอียดของโครงการบริหารจัดการน้ำต่อสาธารณะชน และรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนด้วย


กลับขึ้นด้านบน