เร่งตรวจสอบการรับจำนำข้าว ก่อนสรุปผลให้กรมการค้าภายในทราบ

เร่งตรวจสอบการรับจำนำข้าว ก่อนสรุปผลให้กรมการค้าภายในทราบ

เร่งตรวจสอบการรับจำนำข้าว ก่อนสรุปผลให้กรมการค้าภายในทราบ

รูปข่าว : เร่งตรวจสอบการรับจำนำข้าว ก่อนสรุปผลให้กรมการค้าภายในทราบ

เร่งตรวจสอบการรับจำนำข้าว ก่อนสรุปผลให้กรมการค้าภายในทราบ คณะทำงานตรวจสอบปริมาณข้าวเปลือก และข้าวสาร ตามโครงการรับจำนำของรัฐบาล เร่งตรวจสอบปริมาณข้าวเปลือก และข้าวสาร ก่อนสรุปผลให้กรมการค้าภายใน รับทราบภายในวันที่ 17 มิถุนายนนี้ ขณะที่บางพื้นที่ยังประสบปัญหาปริมาณฝนไม่เพียงพอ ทำให้ต้องหาน้ำมาเติมลงในนาข้าว

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร ใช้รถบรรทุกน้ำ นำน้ำไปเติมลงในพื้นนา เนื้อที่ 5 ไร่ ของโรงเรียนวัดบึงสีไฟ เพื่อผลิตข้าว สำหรับเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน เนื่องจากฝนที่ตกลงมามีปริมาณไม่เพียงพอ จึงต้องใช้วิธีบรรทุกน้ำมาเติม ก่อนที่นักเรียน และผู้ปกครอง จะช่วยกันปักดำข้าว

ส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชร คณะทำงานตรวจสอบปริมาณข้าวเปลือกและข้าวสาร ตามโครงการรับจำนำของรัฐบาล เข้าตรวจสอบคุณภาพข้าวสารในโกดัง คลังสินค้ากลางโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี และนาปรัง ของ บริษัท สิงโตทองไรท์ คอร์ปอเรชั่น ในตำบลธำมรงค์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร พบว่า ปริมาณข้าวสารอยู่ครบตามจำนวน และ ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด

สำหรับการตรวจสอบโกดังกลางครั้งนี้ เป็นไปตามที่กรมการค้าภายใน ขอความร่วมมือ คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแล การรับจำนำระดับจังหวัด ตรวจสอบข้าวเปลือกของโรงสี และโกดังกลางทุกแห่ง พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน และรายงานผลการตรวจสอบ ให้ทราบภายในวันที่ 17 มิถุนายนนี้


กลับขึ้นด้านบน