นักวิชาการชี้ กรุงเทพฯมีสภาพเป็นเกาะความร้อน

นักวิชาการชี้ กรุงเทพฯมีสภาพเป็นเกาะความร้อน

นักวิชาการชี้ กรุงเทพฯมีสภาพเป็นเกาะความร้อน

รูปข่าว : นักวิชาการชี้ กรุงเทพฯมีสภาพเป็นเกาะความร้อน

นักวิชาการชี้ กรุงเทพฯมีสภาพเป็นเกาะความร้อน นักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุ เรื่องโดมความร้อนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงที่บริเวณดอนเมือง แต่เนื่องจากพื้นที่มีขนาดเล็กเกินไป จึงไม่ทำให้เกิดพลังของโดมความร้อน

อาจารย์สธน วิจารน์วรรณลักษณ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่ากรุงเทพฯ มีสภาพเป็นเกาะความร้อน เนื่องจากเมืองเต็มไปด้วยตึก ซึ่งสามารถกักความร้อนได้ดีกว่าน้ำ 2 เท่า ตึกหรืออาคารที่ก่อด้วยอิฐจะเก็บความร้อนจากแสงแดดในช่วงกลางวัน แล้วระบายออกในตอนกลางคืน ทำให้อากาศในเมืองเย็นตัวช้ากว่าอากาศรอบนอกโดมความร้อน

การใช้รถยนต์ที่มีการพ่นความร้อนจากการเผาไหม้ หรือการใช้เครื่องปรับอากาศระบายความร้อนออกจากอาคาร จะลอยตัวขึ้นแล้วระบายออกรอบข้าง กลายเป็นโดมที่ครอบเมืองไว้

ส่วนผลกระทบจากโดมความร้อนจะทำให้เกิดฝนบริเวณขอบของโดม เนื่องจากอากาศจากด้านนอกเข้ามาปะทะแล้วยกตัวกลายเป็นเมฆฝน จึงส่งผลให้เกิดฝนบริเวณเขตปริมณฑล ส่วนที่ฝนตกหนักที่เกิดขึ้นที่บริเวณดอนเมืองที่เป็นข่าวก่อนหน้ามีขนาดเล็กเกินไปที่จะทำให้เกิดพลังโดมความร้อนได้ 


กลับขึ้นด้านบน