น้ำท่วมจังหวัดพังงา สูง 1 เมตร กระทบ 1,000 ครัวเรือน

น้ำท่วมจังหวัดพังงา สูง 1 เมตร กระทบ 1,000 ครัวเรือน

น้ำท่วมจังหวัดพังงา สูง 1 เมตร กระทบ 1,000 ครัวเรือน

รูปข่าว : น้ำท่วมจังหวัดพังงา สูง 1 เมตร กระทบ 1,000 ครัวเรือน

น้ำท่วมจังหวัดพังงา สูง 1 เมตร กระทบ 1,000 ครัวเรือน ฝนที่ตกหนักในหลายจังหวัด ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะที่จังหวัดพังงา ชาวบ้านกว่า 1,000 ครอบครัว ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร

ชาวบ้านตำบลตำตัว,บางไทร,โคกเคียนและตำบลบางนายสี ในจังหวัดพังงา กว่า 1,000 ครอบครัว ยังประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือน บางจุดระดับน้ำสูงกว่า 2 เมตร เนื่องจากคลองตะกั่วป่าเอ่อล้นตลิ่ง

ขณะที่บ้านเรือนในเขตเทศบาลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า หลายสิบหลัง ได้รับความเดือดร้อนจากแนวกั้นเขื่อนป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมเขตเทศบาลตะกั่วป่า ทำให้น้ำเปลี่ยนทิศทาง ไหลเข้าท่วมบ้านเรือน ระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร

ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลก ฝนที่ตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้น้ำท่วมถนนหลายสาย โดยเฉพาะถนนสนามบิน หน้าวัดหนองบัวใหม่ น้ำท่วมขังสูงกว่า 50 เซนติเมตร ผู้ใช้รถต้องเพิ่มความระมัดระวัง ซึ่งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่ง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายออกจากผิวการจราจร

ที่จังหวัดน่านคนงานเร่งก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำน่าน ตามแผนการสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งก่อสร้างแล้วกว่าร้อยละ 75 คาดว่าในช่วงฤดูน้ำหลากปีนี้ (56) จะสามารถป้องกัน และบรรเทาความเสียหายจากน้ำท่วม โดยเฉพาะ 14 ชุมชน ที่ประสบอุทกภัยซ้ำซากทุกปี

สำหรับการเตรียมความพร้อมทหารค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก และค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง ตรวจสอบความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ สำหรับช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ


กลับขึ้นด้านบน