กรมชลประทานวางแผนจัดการน้ำยั่งยืน คาดภัยแล้งลดลงในปี 2557

กรมชลประทานวางแผนจัดการน้ำยั่งยืน คาดภัยแล้งลดลงในปี 2557

กรมชลประทานวางแผนจัดการน้ำยั่งยืน คาดภัยแล้งลดลงในปี 2557

รูปข่าว : กรมชลประทานวางแผนจัดการน้ำยั่งยืน คาดภัยแล้งลดลงในปี 2557

กรมชลประทานวางแผนจัดการน้ำยั่งยืน คาดภัยแล้งลดลงในปี 2557 กรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำกว่าหมื่นโครงการ เพื่อรับมือภัยพิบัติในอนาคตอย่างยั่งยืน พร้อมระบุว่าในปี 2557 นี้ เกษตรกรในภาคตะวันเฉียงเหนือ จะสามารถใช้น้ำทำการเกษตรได้อย่างเต็มที่ จากการคาดการณ์ฤดูฝนปีนี้ ฝนจะตกจะมากกว่าเกณฑ์ปกติ

ว่าที่ร้อยตรีไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงการวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ ซึ่งจะมีการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความุสมดุล ลดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านและหน่วยงานภาครัฐให้ลดลง

แม้ฤดูฝนปีนี้ฝนจะมาช้ากว่ากำหนด แต่กรมชลประทานมั่นใจว่า ปี 2557 ประเทศไทยจะไม่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักเหมือนปีนี้ เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ฤดูฝนปีนี้ทุกพื้นที่ ฝนจะตกมากกว่าเกณฑ์ปกติ โดยเฉพาะเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น เขื่อนลำปาว เขื่อนอุบลรัตน์ ที่เคยประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักในปีนี้ จะสามารถมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรอย่างเต็มที่ในปีต่อไป

ขณะเดียวกันก็มั่นใจว่า ความรุนแรงที่เกิดจากน้ำท่วมใหญ่จะลดลง เพราะกรมชลประทาน ได้ติดตั้งระบบสื่อสารเครือข่ายไร้สาย ซึงจะสามารถส่งข้อมูล และตรวจจับภาพสถานการณ์น้ำ แจ้งเตือนภัยตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์น้ำ ขณะนี้กรมชลประทานได้แจ้งเตือนภัยน้ำหลากล่วงหน้า เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยได้ติดตั้งระบบดังกล่าวในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเสร็จแล้ว และจะขยายไปยังลุ่มน้ำอื่นๆในอนาคต


กลับขึ้นด้านบน