เกษตรกรไร้ที่ดินทำกินเรียกร้องแต่งตั้งกรรมการจัดสรรที่ดินทำกินชุดใหม่

เกษตรกรไร้ที่ดินทำกินเรียกร้องแต่งตั้งกรรมการจัดสรรที่ดินทำกินชุดใหม่

เกษตรกรไร้ที่ดินทำกินเรียกร้องแต่งตั้งกรรมการจัดสรรที่ดินทำกินชุดใหม่

รูปข่าว : เกษตรกรไร้ที่ดินทำกินเรียกร้องแต่งตั้งกรรมการจัดสรรที่ดินทำกินชุดใหม่

เกษตรกรไร้ที่ดินทำกินเรียกร้องแต่งตั้งกรรมการจัดสรรที่ดินทำกินชุดใหม่ กลุ่มเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินจังหวัดกระบี่ เรียกร้องให้จังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินทำกินชุดใหม่แทนชุดเก่า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดสรรที่ดิน

กลุ่มเกษตรกรไร้ที่ดินทำกิน จังหวัดกระบี่ ชุมนุมหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ เรียกร้องให้จังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินทำกินชุดใหม่ มาทำหน้าที่จัดสรรที่ดินสวนปาล์มน้ำมันในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กว่า 70,000 ไร่ ที่หมดอายุสัมปทานให้กับเกษตรกร

 
เนื่องจากตรวจสอบพบว่า รายชื่อคณะกรรมการทั้ง 9 คน มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น จึงเกรงไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงเรียกร้องให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ทำหน้าที่แทน
 
นายวีระ จันทรทิพรักษ์ ปลัดจังหวัดกระบี่ ยอมรับว่า คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นได้มีการลงนามรับรองไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ก็ได้กำชับให้ยึดแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2546 ให้จัดสรรพื้นที่ที่หมดอายุสัมปทานให้กับคนในพื้นที่ก่อนอย่างเป็นธรรม ต่อมากลุ่มผู้ชุมนุมได้สลายตัวและเตรียมเข้าร้องเรียนกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวอีกครั้ง


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน