จ.เชียงราย เตรียมแผนรับมืออุทกภัย

จ.เชียงราย เตรียมแผนรับมืออุทกภัย

จ.เชียงราย เตรียมแผนรับมืออุทกภัย

รูปข่าว : จ.เชียงราย เตรียมแผนรับมืออุทกภัย

จ.เชียงราย เตรียมแผนรับมืออุทกภัย หลายพื้นที่ในภาคเหนือยังคงอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝนน้ำ โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ลุ่มน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยปีนี้หลายหน่วยงานได้พยายามจัดแผนป้องกันไว้ในหลายด้าน แต่ชาวบ้านรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มั่นใจ จนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน

การเสริมคันดินตลอดริมฝั่งแม่น้ำคำให้สูงขึ้นอีก 2 เมตร เป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร เป็นโครงการที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดสรรงบประมาณ 24 ล้านบาท ดำเนินการขึ้น เพื่อป้องกันน้ำป่าไหลหลากในลุ่มน้ำคำ โดยเฉพาะบริเวณบ้านม่วงหมูสี ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม ชุมชน และพื้นที่เกษตร ปีละไม่ต่ำกว่า 7-8 ครั้ง ทำให้ชาวบ้านบางส่วน ต้องย้ายออกจากพื้นที่ จนเหลือประชากรเพียงแค่ 200 คน

แม้คันดินตลอดริมฝั่งแม่น้ำคำ จะช่วยป้องกันน้ำท่วมในปีที่ผ่านมาได้สำเร็จ แต่คันดินหลายจุดที่เริ่มเสียหายจากกัดเซาะ ทำให้ชาวบ้านม่วงหมู่สีต้องเร่งเก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ขึ้นสู่ที่สูง และ เตรียมรับมือกับอุทกภัยจะอาจเกิดขึ้นในปีนี้

เทศบาลตำบลจันจว้าระบุว่า ปัญหาน้ำท่วมฉับพลันในลุ่มแม่น้ำคำ เป็นผลมาจากน้ำป่าบริมาณมากที่ไหลหลากมาจากดอยตุง โดยมีปัจจัยสำคัญคือสภาพลำน้ำที่ตื้นเขิน และคับแคบ วิธีการแก้ไขปัญหาในระยะยาว คือ การขุดลอกตลอดลำน้ำคำ ระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร แต่ยังติดขัด ด้านงบประมาณ

ลุ่มน้ำคำเป็นเพียงหนึ่งในหลายลุ่มน้ำ ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ต้องมีการเตรียมรับอุทกภัย ในช่วงเดือนมิถุนายน -สิงหาคม โดยนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 ซึ่งดูแลพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยจังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ระบุว่าพื้นที่ภาคเหนือ มีโอกาสสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม

โดยสาเหตุหลักมาจากการบุกรุกป่า ทำไร่เลื่อนลอย หรือ ปลูกพืชระยะสั้น ทำให้ไม่มีรากไม้ใหญ่อุ้มน้ำไว้ เมื่อมีฝนตกหนัก เกิน 100 มิลลิเมตร ที่ผ่านมา แม้จะพยายามป้องกันไม่ให้มีการทำการเกษตรบนพื้นที่สูง แต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านมากนัก ดังนั้นเมื่อถึงฤดูฝน จึงจำเป็นจะต้องมีการเตรียมพร้อม ทั้งอุปกรณ์เตือนภัย รวมถึงเครื่องจักร และกำลังพลให้พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง


กลับขึ้นด้านบน