"ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม" โรงเรียนต้นแบบคุณธรรม

"ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม" โรงเรียนต้นแบบคุณธรรม

"ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม" โรงเรียนต้นแบบคุณธรรม

รูปข่าว : "ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม" โรงเรียนต้นแบบคุณธรรม

การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี และลดเหตุทะเลาะวิวาท ทำให้โรงเรียนแห่งนี้ถูกยกเป็นโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมแห่งแรกของจังหวัด

การไหว้ทักทายระหว่างนักเรียนรุ่นน้องกับรุ่นพี่และการไหว้ทำความเครพครู พร้อมการตรวจเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ เป็นภาพชินตา ของผู้ปกครอง ที่มาส่งบุตรหลาน ในโรงเรียน บางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร เป็นหนึ่งในมาตการที่ทำให้นักเรียนรู้จักการเคารพ ครู และ เคารพรุ่นพี่ เพื่อทำให้ความสัมพันธ์ในโรงเรียนดีขึ้น

 
ผู้บริหารโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมมองว่า ปัจจุบันสือและเทคโนโลยี ทำให้เด็กขาดจริยธรรม และคุณธรรม เกิดปัญหาทะเลาะวิวาทกันบ่อย จึงคิดโครงการบางมูลนากโมเดล เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ขึ้นหลังดำเนินโครงการพบว่าปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัด

    

 
ขณะเดียวกันโรงเรียนยังดึงผู้ปกครองบางส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วม เป็นหูเป็นตา ในการดูแลความประพฤติของนักเรียน ภายนอกโรงเรียน ให้เป็นเหมือนสายสืบ คอยสอดส่องดูแล ของนักเรียนภายนอกโรงเรียน หากนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดี ก็จะได้แจ้งข่าวให้กับ คณะครูอาจารย์ มาควบคุมดูแล
 
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน กว่า 2,000 คน ตลอด 3 ปี ของการจัดทำโครงการ "บางมูลนากโมเดล" ส่งผลให้เด็กๆ มีความรับผิดชอบ ขยันเรียน และเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดี จนได้รับรางวัล โรงเรียนต้นแบบคุณธรรมแห่งแรก ขณะนี้ได้มีการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้โรงเรียนที่สนใจ นำหลักสูตรการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบนี้ไปในพัฒนาสถานศึกษาของตนเองต่อไป
 


กลับขึ้นด้านบน