“ปลอดประสพ” ตรวจแนวทางพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยา

“ปลอดประสพ” ตรวจแนวทางพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยา

“ปลอดประสพ” ตรวจแนวทางพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยา

รูปข่าว : “ปลอดประสพ” ตรวจแนวทางพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยา

“ปลอดประสพ” ตรวจแนวทางพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยา รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามความคืบหน้า และแนวทางการพัฒนากว๊านพะเยา หลัง กบอ.อนุมัติงบประมาณกว่า 700 ล้านบาท เพื่อพัฒนากว๊านพะเยา

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือกบอ. เดินทางไปติดตามแผนการดำเนินงานการพัฒนากว๊านพะเยา กับหน่วยงานในพื้นที่ของจังหวัดพะเยา หลัง กบอ.อนุมัติงบประมาณกว่า 700 ล้านบาท เพื่อทำการพัฒนากว๊านพะเยา เนื่องจาก ปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรม

นายปลอดประสพ ระบุว่า การพัฒนาจะให้ดำเนินการ 3 ขั้นตอน คือการนำน้ำเข้าสู่พื้นที่กว๊านพะเยาอย่างสะดวก เพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำโดยขุดลอกให้มีความลึกลง และจะต้องทำแนวเขื่อนให้ชัดเจนว่า พื้นที่ใดเป็นพื้นที่ของกว๊านพะเยา เพื่อป้องกันการบุกรุก คาดว่าภายใน 3 ปี จะแล้วเสร็จ

สำหรับกว๊านพะเยา เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ตั้งอยู่กลางใจเมืองพะเยา เกิดจากการสร้างประตูระบายน้ำเมื่อปี 2482 มีพื้นที่กว่า 16,000 ไร่ ปัจจุบันเกิดการเสื่อมโทรม และเกิดตะกอนทับถมจำนวนมาก หากได้รับการพัฒนาจะเกิดประโยชน์ โดยเฉพาะน้ำอุปโภค-บริโภค และการขยายพันธุ์สัตว์น้ำ


กลับขึ้นด้านบน