"ชมรมแพทย์ชนบท"ค้านบอร์ดรับรอง "ผอ.สวรส."คนใหม่

"ชมรมแพทย์ชนบท"ค้านบอร์ดรับรอง "ผอ.สวรส."คนใหม่

"ชมรมแพทย์ชนบท"ค้านบอร์ดรับรอง "ผอ.สวรส."คนใหม่

รูปข่าว : "ชมรมแพทย์ชนบท"ค้านบอร์ดรับรอง "ผอ.สวรส."คนใหม่

ชมรมแพทย์ชนบททำจดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือบอร์ด สวรส.ขอให้ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการ สวรส.คนใหม่ในวันพรุ่งนี้ (17 มิ.ย.) หลังถูกร้องเรียนเรื่องการคัดลอกผลงานวิจัยคนอื่น

จดหมายเปิดผนึกที่ทำถึง บอร์ดสวรส.ทั้ง 18 คน มีขึ้นหลังจากบอร์ดสวรส.จะพิจารณายืนยันคำสั่งแต่งตั้ง ศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล อดีตคณบดีคณะแพทยศาาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คนสนิทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สวรส. ในวันที่ 17 มิถุนายนนี้

ชมรมแพทย์ชนบทเห็นว่า ศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติ คุณสมบัติไม่เหมาะสมดำรงตำแหน่ง เนื่องจากถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิดจริยธรรมในการวิจัย โดยผลสอบระบุว่าคัดลอกผลงานวิชาการคนอื่นมาจริงและถูกลงโทษตัดเงินเดือนร้อยละ 5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติหน้าที่และภาพพจน์ของ สวรส. ที่ต้องมีงานวิจัยเป็นเครื่องมือชี้นำนโยบายพัฒนาระบบสุขภาพ จึงเรียกร้องให้บอร์ด สวรส.ใช้ความรอบคอบในการพิจารณายืนยันคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าว อย่าให้อำนาจทางการเมืองมากดดัน

ทั้งนี้หากบอร์ดสวรส.ยืนยันคำสั่งแต่งตั้งศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติ ก็จะสร้างความชอบธรรมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อไป


กลับขึ้นด้านบน