ชาวบ้านจ.มุกดาหาร บุกรุกพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ชาวบ้านจ.มุกดาหาร บุกรุกพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ชาวบ้านจ.มุกดาหาร บุกรุกพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

รูปข่าว : ชาวบ้านจ.มุกดาหาร บุกรุกพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ชาวบ้านจ.มุกดาหาร บุกรุกพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติกว่า 200 ไร่ของนิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ถูกชาวบ้านบางส่วนบุกรุกจับจองเป็นที่ทำกินแล้วกว่า 100 ไร่ และกำลังมีปัญหาการบุกรุกเพิ่มในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ รวมทั้งพื้นที่บนภูเขาอีกกว่า 600 ไร่ ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบุว่า ที่ผ่านมาไม่มีการคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกอย่างจริงจัง ทำให้เป็นช่องโหว่ให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้าไปจับจองผืนป่าเพื่อทำประโยชน์มากขึ้น

แปลงสวนยางพารากว่า 10 ไร่ คือ พื้นที่ล่าสุดที่ชาวบ้านร่มเกล้าได้บุกรุกพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของนิคมสร้างตนเองคำสร้อย ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เพื่อจับจองเป็นที่ทำกิน แม้จะมีป้ายประกาศติดห้ามทำประโยชน์ในที่ดินแล้วก็ตาม การเข้าบุกรุกป่าเฉลิมพระเกียรติฯเริ่มตั้งแต่ปี 2550 กินพื้นที่ไปแล้วกว่า 100 ไร่ แต่จนถึงปัจจุบันนิคมสร้างตนเองคำสร้อย เจ้าของพื้นที่กลับสามารถดำเนินคดีกับผู้บุกรุกได้เพียง 1 รายซึ่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ขณะเดียวกันยังพบการบุกรุกทำลายป่าเพื่อจับจองเป็นที่ทำกินอย่างต่อเนื่อง

ไม่เพียงแต่ป่าเฉลิมพระเกียรติฯเท่านั้นที่ถูกบุกรุก แต่พื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ พื้นที่ป่าบนภูเขา ยังถูกบุกรุกเพื่อปลูกยางพาราอีกกว่า 600 ไร่ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ตั้งข้อสังเกตว่า มีผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านบางกลุ่มร่วมกันแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่เกรงกลัวกฏหมาย เนื่องจากที่ผ่านมานิคมสร้างตนเองคำสร้อย ไม่มีมาตรการดูแลป่า และไม่บังคับใช้กฏหมายอย่างจริงจัง จึงเป็นช่องโหว่ให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้าจับจองผืนป่าเพื่อทำประโยชน์มากขึ้น

การเข้าทำประโยชน์ในผืนป่าอย่างต่อเนื่องของกลุ่มคนในบ้านร่มเกล้า ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด หรือ กอ.รมน.มีบทบาทเข้ามาดูแลผืนป่าร่วมกับนิคมสร้างตนเองคำสร้อย เนื่องจากเจ้าของพื้นที่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้

นิคมสร้างตนเองคำสร้อยได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 ครอบคลุมพื้นที่กว่า 110,000 ไร่ ได้จัดสรรเป็นที่ทำกินให้ชาวบ้านกว่า 80,000 ไร่ อีก 30,000 ไร่ถูกจัดสรรเป็นพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ และพื้นที่ป่าบนภูเขา ซึ่งหากยังไม่มีมาตรการดูแลป้องกันอย่างจริงจัง เชื่อว่าผืนป่าที่เหลืออยู่จะถูกชาวบ้านบุกรุกจนหมดไปในที่สุด


กลับขึ้นด้านบน