เรียกร้องบอร์ด"สวรส."ใช้ความรอบคอบ แต่งตั้งผู้อำนวยการคนใหม่

เรียกร้องบอร์ด"สวรส."ใช้ความรอบคอบ แต่งตั้งผู้อำนวยการคนใหม่

เรียกร้องบอร์ด"สวรส."ใช้ความรอบคอบ แต่งตั้งผู้อำนวยการคนใหม่

รูปข่าว : เรียกร้องบอร์ด"สวรส."ใช้ความรอบคอบ แต่งตั้งผู้อำนวยการคนใหม่

 เรียกร้องบอร์ด ชมรมแพทย์ชนบททำจดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือ สวรส.เพื่อขอให้ใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการสวรส.คนใหม่ ในวันพรุ่งนี้ เนื่องจากถูกร้องเรียนเรื่องการคัดลอกผลงานวิจัยผู้อื่น ขณะที่อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเรียกร้องให้บอร์ด สวรส. พิจารณาบุคคลเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่อย่างรอบคอบ และควรเป็นบุคคลที่มีความรู้รอบด้านเกี่ยวกับระบบสุขภาพ และเป็นอิสระจากนักการเมือง

ชมรมแพทย์ชนบทส่งจดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือ บอร์ดสวรส. ทั้ง 18 คน ขอให้พิจารณาแต่งตั้งศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นคนสนิทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สวรส. ในวันที่ 17 มิถุนายนนี้ ด้วยความรอบคอบ อย่าให้อำนาจทางการเมืองมากดดัน เพราะเห็นว่าศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม เคยถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องการกระทำผิดจริยธรรมในการวิจัย โดยผลสอบระบุว่า คัดลอกผลงานวิชาการคนอื่นมาจริง จึงถูกลงโทษตัดเงินเดือน 5 เปอร์เซนต์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติหน้าที่และภาพพจน์ของ สวรส. ที่จะสร้างงานวิจัยมาเป็นเครื่องมือชี้นำทางนโยบายในการพัฒนาระบบสุขภาพ

ขณะที่อดีตผู้อำนวยการสวรส. แสดงความกังวลกับการประชุมเพื่อยืนยันคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ผู้อำนวยการ สวรส.คนดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ โดยเห็นว่า บุคคลที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สวรส. ควรเป็นบุคคลที่มีความรู้และเข้าใจระบบสุขภาพอย่างรอบด้าน เพราะบทบาทสำคัญของสวรส. ต้องพัฒนางานวิจัย และผลักดันสู่นโยบาย เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน จึงเรียกร้องให้บอร์ด สวรส.ใช้ความรอบคอบพิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสม

นายแพทย์ศิริวัฒน์ ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า แม้คณะกรรมการสวรส.ชุดปัจจุบัน จะได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี แต่ควรยึดมั่นและทำงานบนความเป็นอิสระจากนักการเมือง ไม่ถูกครอบงำจากฝ่ายนโยบาย และหากปฏิบัติงานสนองนโยบายเพียงอย่างเดียว โดยที่ไม่มีข้อมูลทางวิชาการอ้างอิง ก็จะสร้างความเสียหายต่อระบบสุขภาพของประเทศได้

สำหรับคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 18 คน มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และมีกรรมการโดยตำแหน่งซึ่งเป็นระดับปลัดกระทรวงและเลขาธิการของหน่วยงาน 9 คน ขณะที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 7 คน มาจากการแต่งตั้งของนายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 และให้ยกเลิกการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่บอร์ด สวรส.ชุดเดิม เช่น นายแพทย์มงคล ณ สงขลา นายแพทย์ประเวศ วะสี ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช และนายแพทย์วิจิตร ศรีสุพรรณ


กลับขึ้นด้านบน