ชาวนาภาคเหนือค้านรัฐปรับลดราคา "จำนำข้าว" ชี้ทำให้ขาดทุน

ชาวนาภาคเหนือค้านรัฐปรับลดราคา "จำนำข้าว" ชี้ทำให้ขาดทุน

ชาวนาภาคเหนือค้านรัฐปรับลดราคา "จำนำข้าว" ชี้ทำให้ขาดทุน

รูปข่าว : ชาวนาภาคเหนือค้านรัฐปรับลดราคา "จำนำข้าว" ชี้ทำให้ขาดทุน

ชาวนาภาคเหนือค้านรัฐปรับลดราคา ชาวนาในพื้นที่ภาคเหนือไม่เห็นด้วย หากรัฐบาลจะปรับลดราคาจำนำข้าวลง เนื่องจากจะทำให้ขาดทุนจากต้นทุนการทำนาที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ชาวนาจังหวัดพิจิตร ต้องเร่งปลูกข้าวนาปี เพื่อเก็บเกี่ยวข้าว ให้ทันฤดูน้ำหลาก

ฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้ชาวนาภาคเหนือหลายพื้นที่เริ่มลงมือปลูกข้าวนาปี โดยเฉพาะชาวนาต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ต้องเร่งทำนา หลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง และภัยแล้ง แม้ว่าช่วงเวลาเก็บเกี่ยวข้าวในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะมีความเสี่ยงที่ข้าวจะเสียหาย เพราะเป็นช่วงฤดูน้ำหลากที่มักเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี

 
เช่นเดียวกับชาวนาในต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ต่างเริ่มต้นหว่านข้าวนาปี ชาวนาบางส่วน แสดงความกังวลถึงกระแสข่าวที่รัฐบาลเตรียมพิจารณาปรับลดราคาจำนำข้าวลง ต่ำกว่า ตันละ 15,000 บาท ซึ่งจะทำให้ชาวนาได้รับเงินจากการจำนำหลังหักค่าความชื้น และ สิ่งเจือปน เพียงแค่ตันละ 8,000-9,000 บาท จึงไม่เพียงพอกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทั้งพันธ์ข้าว ยา ปุ๋ย รวมทั้งค่าจ้างแรงงาน
 
ขณะเดียวกันยังเห็นว่า การปรับลดราคาการรับจำนำข้าวลง จะส่งผลดีแก่โรงสี เพราะชาวนาจะหันไปขายข้าวให้กับโรงสีมากขึ้น และโรงสีเอง ยังได้เงินค่าเช่าโกดังจากรัฐบาล เพื่อใช้เก็บข้าวในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน