เชียงใหม่...ผังเมืองใหม่ หลังชุมชนคัดค้านมากว่า 6 ปี

เชียงใหม่...ผังเมืองใหม่ หลังชุมชนคัดค้านมากว่า 6 ปี

เชียงใหม่...ผังเมืองใหม่ หลังชุมชนคัดค้านมากว่า 6 ปี

รูปข่าว : เชียงใหม่...ผังเมืองใหม่ หลังชุมชนคัดค้านมากว่า 6 ปี

เชียงใหม่...ผังเมืองใหม่ หลังชุมชนคัดค้านมากว่า 6 ปี หลังการประกาศใช้ผังเมืองใหม่ของเมืองเชียงใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ก็ได้สร้างความพอใจให้กับชาวบ้านย่านวัดเกตุและอีกหลายชุมชน ที่เคยออกมาคัดค้าน เนื่องจากผังเมืองเก่ามีการขยายถนนและสร้างตึกสูง แต่กฏหมายผังเมืองใหม่แก้ไขให้พื้นที่สีแดง หรือพื้นที่พาณิยชกรรมที่ให้ขยายถนนและสร้างตึกสูงได้ โดยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทะแยงขาว ซึ่งก็คือคือพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัยแทน

 ชาวบ้านย่านวัดเกตุการาม ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งวงสนทนาเพื่อพูดคุยกัน หลังจากกฏหมายผังเมืองใหม่ของเมืองเชียงใหม่ ออกมาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พวกเขาบอกว่าพอใจกับกฏหมายผังเมืองใหม่โดยเฉพาะการยกเลิกขยายถนนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 27 สาย และการกำหนดพื้นที่ย่านวัดเกต-ฟ้าฮ่าม 1,500 ไร่ จากเดิมเป็นสีแดง หรือพื้นที่พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก เป็นพื้นที่สีเหลืองทะแยงขาว หรือพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย การกำหนดความสูงของอาคารไม่เกิน 9 เมตร และย่านนิมนานเหมินท์ ถึงซอยวัดอุโมงค์ไม่เกิน 12 เมตร

ชาวบ้านย่านวัดเกต เป็นกลุ่มแรกที่ออกมาต่อต้านผังเมืองเก่า ที่พวกเขาอ้างว่าเป็นสิ่งที่จะมาทำลายวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวเชียงใหม่ โดยเฉพาะการขยายถนนและการสร้างตึกสูง ดังนั้นจึงเริ่มก่อตั้งกลุ่มรักษ์บ้านรักษ์เมืองเชียงใหม่ขึ้นมา โดยชาวบ้านได้บอกว่า ผังเมืองเก่า เขียนขึ้นมาเพื่อทำลายสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะการวนคืนอาคารเก่าแก่และชุมชนในเขตเมืองเก่านับร้อยหลัง เพื่อขยายถนนให้กว้างถึง 20 เมตร

ถึงแม้ตอนนี้กลุ่มรักษ์บ้านรักเมืองเชียงใหม่ จะพอใจกับการออกกฏมายผังเมืองใหม่ของเมืองเชียงใหม่ หลังจากต่อสู้มานานกว่า 6 ปี แต่กฏหมายดังกล่าวมีกำหมดใช้เพียง 5 ปีเท่านั้น ดังนั้นพวกเขาจึงวิตกกันว่า หลังจาก 5 ปี ข้างหน้า จะไม่มีลูกหลานมาสืบทอดเจตตนารมณ์ เพราะแต่ละคนที่ออกมาต่อต้านครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ


กลับขึ้นด้านบน