ผู้ผลิตก๊าซชีวภาพปรับลดวงเงินลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า หลังโครงการไม่ได้รับพิจารณา

ผู้ผลิตก๊าซชีวภาพปรับลดวงเงินลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า หลังโครงการไม่ได้รับพิจารณา

ผู้ผลิตก๊าซชีวภาพปรับลดวงเงินลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า หลังโครงการไม่ได้รับพิจารณา

รูปข่าว : ผู้ผลิตก๊าซชีวภาพปรับลดวงเงินลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า หลังโครงการไม่ได้รับพิจารณา

ผู้ผลิตก๊าซชีวภาพปรับลดวงเงินลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า หลังโครงการไม่ได้รับพิจารณา ผู้ผลิตก๊าซชีวภาพ ปรับลดวงเงินลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ไม่เกิน 200 ล้านบาท เพื่อยื่นขอใบอนุญาตสร้างโรงงานอีกครั้ง หลังโครงการที่ยื่นไว้ไม่ได้รับการพิจารณา และทำให้ต้องชะลอการก่อสร้างนานกว่าครึ่งปี

ผู้บริหาร บริษัท ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ เปิดเผยถึงแผนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศที่ต้องชะลอออกไป เนื่องจากติดขัดขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ รง.4 กับกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทต้องชะลอการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเฟส 2 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอีกแห่งที่จังหวัดพังงา นานกว่า 6 เดือนแล้ว

ปัญหาที่ทำให้การส่งเสริมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนไม่ประสบผลเท่าที่ควร ยังมาจากการสนับสนุนอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า หรือ แอดเดอร์ ปัจจุบันของโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ อยู่ที่ 30 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งไม่คุ้มค่ากับการลงทุนมาตรฐานความปลอดภัยจนเกิดอุบัติเหตุกับโรงไฟฟ้าประเภทนี้บ่อยครั้ง

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้ออกใบอนุญาตได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะโซล่าร์ฟาร์มที่ไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนการปรับเงินส่วนเพิ่มรับซื้อไฟฟ้า ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่ให้ประชาชนต้องรับภาระค่าไฟฟ้ามากเกินไป ซึ่งปัจจุบันกำลังการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพทั้งประเทศมีประมาณ 300 เมกะวัตต์ และตั้งเป้าหมายไว้ 600 เมกะวัตต์


กลับขึ้นด้านบน