ค้านผลสรรหาอธิการบดีม.สารคาม

ค้านผลสรรหาอธิการบดีม.สารคาม

ค้านผลสรรหาอธิการบดีม.สารคาม

รูปข่าว : ค้านผลสรรหาอธิการบดีม.สารคาม

ค้านผลสรรหาอธิการบดีม.สารคาม สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติแต่งตั้ง นายศุภชัย สัมปปิโต ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกสมัย ขณะที่ สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เตรียมหารือเพื่อกำหนดแนวทางเคลื่อนไหวคัดค้านมติดังกล่าว

ผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีการลงคะแนนโหวตของสภามหาวิทยาลัย ปรากฎว่า นายศุภชัย สัมปปิโต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชนะการโหวต จากผู้ถูกเสนอชื่อในการสรรหา 2 คน โดยได้คะแนน 20 ต่อ 9 ซึ่งหลังจากนี้ สภามหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งดำรงตำแหน่งภายใน 180 วัน
 
นายพัฒนพงศ์ วันจันทึก ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบุว่า ทราบผลการสรรหาอธิการบดีแล้ว โดยจะเตรียมหารือกับสภาคณาจารย์เพื่อหาแนวทางคัดค้านผลการสรรหา เนื่องจากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ระหว่างการสอบสวนกรณีถูกร้องเรียนทุจริตการก่อสร้างอาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ วงเงิน 88 ล้านบาท ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสรุปผลการสอบสวนในวันที่ 2 กรกฎาคม จึงเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะให้ผู้ถูกร้องเรียนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้
 


กลับขึ้นด้านบน