เครือข่ายกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาการเกษตร จ.พะเยา ประท้วงแก้ปัญหาโครงสร้างหนี้

เครือข่ายกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาการเกษตร จ.พะเยา ประท้วงแก้ปัญหาโครงสร้างหนี้

เครือข่ายกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาการเกษตร จ.พะเยา ประท้วงแก้ปัญหาโครงสร้างหนี้

รูปข่าว : เครือข่ายกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาการเกษตร จ.พะเยา ประท้วงแก้ปัญหาโครงสร้างหนี้

เครือข่ายกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาการเกษตร จ.พะเยา ประท้วงแก้ปัญหาโครงสร้างหนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหา หลังกลุ่มเครือข่ายสมาชิกกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาการเกษตรจังหวัดพะเยา กว่า 500 คน ชุมนุมประท้วง กรณีไม่มีความคืบหน้าการปรับโครงสร้างหนี้ ตามมติ ครม.

เกษตรกรกลุ่มเครือข่ายสมาชิกกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาการเกษตร จังหวัดพะเยา กว่า 500 คน นำโดยนายไสว พินิจ รวมตัวที่หน้าศาลากลางจังหวัดพะเยา ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทวงถามความคืบหน้าเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกร ตามมติ ครม.วันที่ 7 เม.ย.2553 ที่ไม่มีความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกษตรกรกว่า 1,000 คน ที่ผ่านการฟื้นฟู ไม่ได้รับความช่วยเหลือ

นายพันธ์ศักดิ์ คงสุภาพกุล ผู้อำนวยการ ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. สาขาพะเยา ระบุว่า ได้ดำเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เม.ย.2553 ทุกขั้นตอน

แต่มีปัญหาเรื่องข้อมูลรายชื่อเกษตรกร ของ ธ.ก.ส. และ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ไม่ตรงกัน จึงเสนอให้มีการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรอีกครั้งเบื้องต้น นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา สั่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมสลายการชุมนุม

 


กลับขึ้นด้านบน