ชาวบ้านใน จ.เพชรบุรี เรียกร้องแก้ปัญหาขัดแย้งคนกับช้างป่า

ชาวบ้านใน จ.เพชรบุรี เรียกร้องแก้ปัญหาขัดแย้งคนกับช้างป่า

ชาวบ้านใน จ.เพชรบุรี เรียกร้องแก้ปัญหาขัดแย้งคนกับช้างป่า

รูปข่าว : ชาวบ้านใน จ.เพชรบุรี เรียกร้องแก้ปัญหาขัดแย้งคนกับช้างป่า

ชาวบ้านใน จ.เพชรบุรี เรียกร้องแก้ปัญหาขัดแย้งคนกับช้างป่า ชาวบ้านในตำบลป่าเด็ง จังหวัดเพชรบุรี เรียกร้องให้มีการสร้างรั้วกันเขตป่ากับชุมชน และส่งเสริมอาชีพ เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า

จากการที่มีช้างป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัด - ใต้ ได้ออกจากเขตป่า มากัดกิน ทำลายพืชไร่ ของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลป่าเด็ง จังหวัดเพชรบุรี จนเกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ส่งผลให้ช้างป่าถูกยิง และถูกไฟฟ้าที่ชาวบ้านปล่อยผ่านลวดกันเขตพื้นที่การเกษตรจนช้างตาย

ล่าสุด ชาวบ้านเรียกร้องให้รัฐบาลมีการสร้างรั้วกันเขตป่ากับชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างออกจากป่ามากัดกินทำลายพืชไร่ และพืชสวนของชาวบ้าน รวมทั้งต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพที่ไม่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับช้างป่า และช้างป่ากับชาวบ้านก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข


กลับขึ้นด้านบน