ชาวนาเร่งสูบน้ำออกจากนาข้าวหลังฝนตกหนัก

ชาวนาเร่งสูบน้ำออกจากนาข้าวหลังฝนตกหนัก

ชาวนาเร่งสูบน้ำออกจากนาข้าวหลังฝนตกหนัก

รูปข่าว : ชาวนาเร่งสูบน้ำออกจากนาข้าวหลังฝนตกหนัก

ชาวนาเร่งสูบน้ำออกจากนาข้าวหลังฝนตกหนัก แม้ฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือ จะส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนผัก แต่ชาวนาบางพื้นที่ต้องเร่งสูบน้ำออกจากนา เนื่องจากว่าข้าวใกล้เก็บเกี่ยวจะมีความชื้นสูง จนขายไม่ได้ราคา

ชาวนาในตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ต้องเร่งนำเครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกจากแปลงนาตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากเกรงว่าน้ำฝนที่ท่วมขังแปลงนา จะทำให้ข้าวที่ใกล้เก็บเกี่ยวมีความชื้นสูงจนขายไม่ได้ราคา รวมทั้งยังไม่สามารถนำรถเกี่ยวข้าวลงเกี่ยวข้าวได้สะดวก

ส่วนที่จังหวัดลำพูน ฝนที่ตกต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรชาวสวนผักในตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง ต่างมีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากผักโตไว ขายได้ราคามากกว่าเดิมถึง 3 เท่า โดยเฉพาะผักกาดที่มีพ่อค้ามารับซื้อราคากิโลกรัมละ 10 - 12 บาท ต่างจากช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ที่มีราคากิโลกรัมละแค่ 4 บาทเท่านั้น


กลับขึ้นด้านบน