สพฉ.พัฒนาระบบให้ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินเร็วยิ่งขึ้น

สพฉ.พัฒนาระบบให้ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินเร็วยิ่งขึ้น

สพฉ.พัฒนาระบบให้ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินเร็วยิ่งขึ้น

รูปข่าว : สพฉ.พัฒนาระบบให้ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินเร็วยิ่งขึ้น

สพฉ.พัฒนาระบบให้ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินเร็วยิ่งขึ้น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พัฒนาระบบการแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินในกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้บกพร่องทางการได้ยิน และการพูด โดยจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านต่างๆ เชื่อมโยงกับระบบการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 1669 เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างเท่าเทียม และรวดเร็ว

นายแพทย์โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ และผู้บกพร่องทางการได้ยินและการพูด ระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ, กสทช. และบริษัททีโอที จำกัด มหาชน ด้วยการพัฒนาระบบ TOT Help Call Center เพิ่มศักยภาพระบบโทรศัพท์พื้นฐาน รวมทั้ง ระบบจัดเก็บข้อมูลของผู้พิการทางการได้ยิน เกี่ยวกับข้อมูลประวัติผู้สูงอายุ ประวัติการรักษาพยาบาล ตำแหน่งบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุบนแผนที่ดาวเทียม หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน เชื่อมโยงกับระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 1669 ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อลดระยะเวลาการแจ้งเหตุ ทำให้ผู้สูงอายุ ผู้บกพร่องทางการได้ยินและการพูด เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้รวดเร็วขึ้น

 
โดยเบื้องต้นจะดำเนินการนำร่องในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ขอนแก่น หนองบัวลำภู อุดรธานี กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี ก่อนขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้ อนาคต สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เตรียมพัฒนาระบบต่างๆ สำหรับผู้พิการทางการเห็น ผู้พิการทางร่างกาย และผู้พิการด้านอื่นๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคคลเหล่านี้ให้ทั่วถึง และเท่าเทียมบุคคลทั่วไป


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน