กรมควบคุมโรคเร่งทุกหน่วยงานให้ข้อมูลเรื่องเห็ดพิษ

กรมควบคุมโรคเร่งทุกหน่วยงานให้ข้อมูลเรื่องเห็ดพิษ

กรมควบคุมโรคเร่งทุกหน่วยงานให้ข้อมูลเรื่องเห็ดพิษ

รูปข่าว : กรมควบคุมโรคเร่งทุกหน่วยงานให้ข้อมูลเรื่องเห็ดพิษ

กรมควบคุมโรคเร่งทุกหน่วยงานให้ข้อมูลเรื่องเห็ดพิษ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดพิษ ให้เข้าถึงชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล หลังล่าสุดมีผู้เสียชีวิต 3 คน

เด็กหญิงเกรพอ เวียงบุญจำรัส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก ตำบลแม่หละอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นผู้เสียชีวิตจากรับประทานเห็ดพิษรายล่าสุด หลังแพทย์นำตัวเข้ารักษาภายในห้อง ไอซียู โรงพยาบาลแม่สอด ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากเห็ดพิษเป็น 3 คน

สำหรับศพของเด็กชายยุทธนา ทวีทรัพย์ยากร เด็กนักเรียนชาวกะเหรี่ยง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก และนางติส่อ ทวีทรัพย์ยากร ผูเป็นมารดาที่เสียชีวิตลงก่อนหน้านี้ ถูกนำไปฝังแบบศาสนาคริสต์ ส่วนเด็กนักเรียนหญิง อีก 2 คน อาการดีขึ้น

แพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ย้ำให้ข้อมูลอันตรายจากการรับประทานเห็ดพิษ กับกลุ่มเสี่ยง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล และ มักเก็บเห็ดตามธรรมชาติมาบริโภคโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ขณะที่ข้อมูลของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก ซึ่งดูแล 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง พบว่าตั้งแต่ต้นปี มีผู้เข้ารับการรักษาในพยาบาลจากรับประทานเห็ดพิษ 33 คน จังหวัดตาก 18 คน รองลงมาคือจังหวัดเพชรบูรณ์ 7 คน 


กลับขึ้นด้านบน