ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ร้องป.ป.ช.ตรวจสอบปุ๋ยด้อยคุณภาพ จ.สงขลา

ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ร้องป.ป.ช.ตรวจสอบปุ๋ยด้อยคุณภาพ จ.สงขลา

ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ร้องป.ป.ช.ตรวจสอบปุ๋ยด้อยคุณภาพ จ.สงขลา

รูปข่าว : ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ร้องป.ป.ช.ตรวจสอบปุ๋ยด้อยคุณภาพ จ.สงขลา

ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ร้องป.ป.ช.ตรวจสอบปุ๋ยด้อยคุณภาพ จ.สงขลา ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เตรียมส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบปุ๋ยด้อยคุณภาพในจังหวัดสงขลา กว่า 160 ตัน เพราะเกรงว่าน่าจะมีปุ๋ยด้อยคุณภาพถูกส่งไปทั่วประเทศอีกกว่า 70,000 ตัน มูลค่าเกือบ 1,200 ล้านบาท

ตำรวจภูธรสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบปุ๋ยภายในโกดังของ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือ สกย.สงขลา ก่อนจะอายัดไว้ โดยสำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตรให้ข้อมูลว่า ปุ๋ยที่ส่งไปให้ใน 7 จังหวัดภาคใต้ พบว่ามีตัวอย่างปุ๋ยผ่านการตรวจสอบที่ถูกต้อง 2 แห่ง คือ สกย.สงขลา และ สกย.ตรัง ส่วนที่เหลือให้งดรับมอบ เพราะผลวิเคราะห์ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขการจัดซื้อ

นายเพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย หรือ ชสยท. ระบุว่า จะส่งเรื่องไปให้ป.ป.ช.ตรวจสอบทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะปุ๋ยล็อตนี้จะกระจายไปเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศกว่า 70,000 ตัน มูลค่ากว่า 1,200ล้านบาท

ส่วนที่ สกย.กระบี่ สั่งชะลอการแจกจ่ายปุ๋ยเคมี ตราแกรนนูลาร์หมีคู่ ของบริษัทแกรนนูลาร์ โฮลดิ้ง ที่ส่งมอบปุ๋ยให้กับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดกระบี่ เมื่อต้นเดือนมิ.ย.2556 น้ำหนักกว่า 1,400 ร้อยตัน โดยนายสมคิด สืบตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดกระบี่ ระบุว่า ส่งตัวอย่างปุ๋ยให้กับกรมวิชาการเกษตรตรวจสอบแล้ว

ขณะที่นายสืบสกุล ศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท แกรนนูล่าร์ โฮลดิ้ง จำกัด ผู้จำหน่ายปุ๋ยตราหมีคู่ เปิดเผยว่า บริษัทได้รับการประมูล ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-อ๊อกชั่น และก่อนส่งมอบปุ๋ย ได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน จากกรมวิชาการเกษตร และคณะกรรมการจากองค์การสงเคราะห์การทำสวนยางแล้ว

โดยที่ผ่านมาได้ส่งตัวอย่างไปตรวจสอบ และตรงตามมาตรฐาน มีเพียงบางจุดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ ซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น บรรจุภัณฑ์ฉีกขาดระหว่างขนย้าย ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝน อาจทำให้ปุ๋ยไม่ตรงตามสูตรที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถส่งตัวอย่างไปตรวจสอบใหม่ และหากไม่ตรงตามมาตรฐาน จะถูกปรับร้อยละ 0.2 ของมูลค่าสินค้า


กลับขึ้นด้านบน