คณะทำงานแก้ปัญหา “พีฟอร์พี” วางกรอบการทำงานชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ

คณะทำงานแก้ปัญหา “พีฟอร์พี” วางกรอบการทำงานชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ

คณะทำงานแก้ปัญหา “พีฟอร์พี” วางกรอบการทำงานชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ

รูปข่าว : คณะทำงานแก้ปัญหา “พีฟอร์พี” วางกรอบการทำงานชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ

คณะทำงานแก้ปัญหา “พีฟอร์พี” วางกรอบการทำงานชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ คณะทำงานจัดทำข้อเสนอการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทน กระทรวงสาธารณสุข วางกรอบชดเชย เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก พีฟอร์พี พร้อมเร่งจัดทำตัวชี้วัด เพื่อให้การปรับค่าตอบแทน พีฟอร์พี เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

นายคณิศ แสงสุพรรณ ประธานคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทน กระทรวงสาธารณสุข วางกรอบการหารือ ชดเชย เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก พีฟอร์พี ใน 3 ประเด็น คือ การชดเชย เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้พีฟอร์พี เมื่อวันที่ 1 เมษายน, การกำหนดตัวชี้วัดประเมินผลการทำงาน หรือ เคพีไอ ให้เหมาะสมกับโรงพยาบาลชุมชน และแก้ปัญหาสำหรับผู้ปฏิบัติสายงานอื่นที่ถูกตัดเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย พร้อมตั้งคณะทำงานย่อยไปศึกษา หาข้อสรุปในแต่ละประเด็น โดยการชดเชย เยียวยา จะยึดชดเชยส่วนต่างระหว่างค่าตอบแทนฉบับเก่าและใหม่ ขณะที่การจัดทำเคพีไอ จะเน้นประเมินที่ตัวองค์กร มากกว่าตัวบุคคล

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ระบุว่า กรอบการชดเชย เยียวยา ควรดำเนินการแยกกันระหว่างโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลชุมชน โดยใช้ค่าตอบแทนฉบับ 4 และ 6 เป็นฐาน แล้วนำไปเทียบกับฉบับ 8 ส่วนต่างที่ได้คือส่วนที่ต้องเยียวยา ซึ่งเสนอให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ไม่จำเป็นต้องรอผลสรุปจากคณะทำงานฯ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น

ส่วนการจัดทำเคพีไอ จำเป็นต้องตั้งเคพีไอกลางเพื่อเป็นเกณฑ์ในแต่ละพื้นที่ โดยเน้นวัดคุณภาพงานทั้งองค์กร หรือที่เรียกว่า พีคิวโอ หรือ เพย์ ฟอร์ ควอลิตี้ เอาท์ คัม (Pay For Quality Out come) แทนการเรียกว่า พีฟอร์ฟี

สำหรับในวันที่ 21 มิถุนายนนี้ คณะทำงานฯ จะนัดประชุมกันอีกครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้า และคาดว่าจะได้ข้อสรุปโดยเร็วภายใน 1 เดือน


กลับขึ้นด้านบน