กระทรวงสาธารณสุขเร่งรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก หลังระบาดหนักเกือบ 40,000 คนทั่วประเทศ

กระทรวงสาธารณสุขเร่งรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก หลังระบาดหนักเกือบ 40,000 คนทั่วประเทศ

กระทรวงสาธารณสุขเร่งรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก หลังระบาดหนักเกือบ 40,000 คนทั่วประเทศ

รูปข่าว : กระทรวงสาธารณสุขเร่งรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก หลังระบาดหนักเกือบ 40,000 คนทั่วประเทศ

กระทรวงสาธารณสุขเร่งรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก หลังระบาดหนักเกือบ 40,000 คนทั่วประเทศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก เร่งรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก หลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยทั่วประเทศมีผู้ป่วยเกือบ 40,000 คน เสียชีวิตแล้วกว่า 40 คน

ประชาชน, นักเรียน และครู ในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก บริเวณโรงเรียนเทศบาล 4 อำเภอเมือง จังพิษณุโลก โดยเฉพาะการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามแหล่งภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อสร้างความตระหนัก ให้สถานศึกษาป้องกันอย่างจริงจัง เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็ก โดยเน้นกิจกรรม 5 ป 1 ข ปราบยุงลาย คือ ปิด, เปลี่ยน, ปรับปรุง, ปฏิบัติประจำ และขัดล้างไข่ยุงลายในภาชนะ

พญ.ราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้ มีจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ทั้งประเทศมีผู้ป่วย 39,029 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 44 คน และในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไข้เลือดออกทั้ง 4 สายพันธุ์ จึงทำให้เกิดการแพร่ระบาดจำนวนมาก ดังนั้นผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานในครอบครัวให้ดีตลอดในช่วงหน้าฝน เพราะคาดว่าปีนี้โรคไข้เลือดออก จะระบาดรุนแรงกว่าทุกๆ ปี


กลับขึ้นด้านบน