"ครม."ให้ "กขช."สรุปปรับลดราคาจำนำข้าวรอบใหม่

"ครม."ให้ "กขช."สรุปปรับลดราคาจำนำข้าวรอบใหม่

"ครม."ให้ "กขช."สรุปปรับลดราคาจำนำข้าวรอบใหม่

รูปข่าว : "ครม."ให้ "กขช."สรุปปรับลดราคาจำนำข้าวรอบใหม่

คณะกรรมการนโยบายข้าวพิจารณาปรับลดราคารับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2556 จากราคาตันละ 15,000 บาท เหลือตันละ 12,000 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป ขณะที่คณะรัฐมนตรี ยังไม่มีการพิจารณาปรับลดราคาจำนำข้าวในฤดูกาลใหม่ โดยให้ กขช.ไปพิจารณาแนวทางอีกครั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ กขช. มีมติปรับลดราคาการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2556 ลง จากราคาตันละ 15,000 บาทเหลือตันละ 12,000 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป พร้อมจำกัดวงเงินการรับจำนำรายละไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้เพื่อลดงบประมาณลงทำให้เข้าสู่งบประมาณสมดุลภายในปี 2560 โดยกำหนดงบประมาณในการแทรกแซงราคารับจำนำให้ขาดทุนไม่เกิน 100,000 ล้านบาทต่อปี

 
สำหรับการปรับลดราคาดังกล่าว จะใช้กับการรับจำนำข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ปี 2556 ที่ยังเหลือโครงการจนถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้เท่านั้น ส่วนการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีฤดูการผลิต ปี 2556 ปี 2557 ยังต้องศึกษาแนวทางตามการเสนอ 3 แนวทางของฝ่ายเลขาฯ กขช. เพื่อพิจารณาต่อไป
 
ขณะที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังไม่ได้พิจารณากรณีที่ กขช. เตรียมปรับลดวงเงินรับจำนำข้าวสำหรับฤดูกาลผลิตปี 2556 ปี 2557 เพื่อรักษาวินัยทางการคลัง โดยให้ กขช. กลับไปจัดทำข้อมูลรายละเอียด ในเรื่องดังกล่าว แล้วนำข้อสรุปมาเสนอคณะรัฐมนตรีในครั้งต่อไป
 
ทั้งนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบการรายงานตัวเลขขาดทุนรับจำนำข้าว 136,000 ล้านบาท จากรายงานของ กขช. และ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยได้สั่งให้ตั้งคณะทำงานตรวจสอบปริมาณข้าวในสต๊อกที่เหลืออยู่ในทุกโกดัง มี ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะทำงานตรวจสอบ ก่อนส่งสรุปให้กับ คณะอนุกรรมการปิดบัญชี ภายใน 1 เดือน เพื่อให้เกิดความชัดเจนถึงปริมาณข้าวที่เหลือในสต๊อก และให้ทางคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ปิดบัญชีในทุก ๆ 3 เดือน
 
นายกรัฐมนตรี ยอมรับว่าในทางบัญชีถือว่าขาดทุนในโครงการรับจำนำข้าว แต่ ในทางนโยบายถือเป็นการดูแลเกษตรและสร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้ GDP ของประเทศเติบโตขึ้น และ ย้ำว่ารัฐบาลยังคงรักษาวินัยการคลัง 


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน