ผู้ว่าฯตากหารือเอกชนพม่า เหตุค้างจ่ายค่าไฟ"กฟภ."กว่า 77 ล้านบาท

ผู้ว่าฯตากหารือเอกชนพม่า เหตุค้างจ่ายค่าไฟ"กฟภ."กว่า 77 ล้านบาท

ผู้ว่าฯตากหารือเอกชนพม่า เหตุค้างจ่ายค่าไฟ"กฟภ."กว่า 77 ล้านบาท

รูปข่าว : ผู้ว่าฯตากหารือเอกชนพม่า เหตุค้างจ่ายค่าไฟ"กฟภ."กว่า 77 ล้านบาท

ผู้ว่าฯตากหารือเอกชนพม่า เหตุค้างจ่ายค่าไฟ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเชิญนักธุรกิจพม่าและตัวแทนกลุ่มชาติพันธ์ หารือปัญหาบริษัทเอกชนผู้รับสัปทานส่งไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไปยังจังหวัดเมียวดี ประเทศพม่า ติดค้างเงินค่าไฟฟ้ากว่า 77 ล้านบาท แต่ยังไม่สามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้ เพราะหวั่นกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ตัวแทนการไฟฟ้าภูมิภาคแห่งประเทศไทย และ นางมะติ่น ติ่น ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี ในฐานะตัวแทนบริษัทเนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัดและตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมประชุมกับ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อแก้ปัญหากรณี บริษัท เนชั่นแนลกรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน นำกระแสไฟฟ้า จาก กฟภ. ไปจำหน่าย ภายในเมืองเมียวดี ประเทศพม่า ตรงข้ามอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่ยังติดค้างค่าไฟฟ้า 77 ล้านบาท

 
แม้จะมีการเรียกเก็บเงินหลายครั้งแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการชำระ โดยในที่ประชุมนางมะติ่น ติ่น แสดงความรู้สึกผิดหวังในด้านธุรกิจ และยอมรับว่า กำลังประสบภาวะขาดทุน แต่รับปากจะพยายามแก้ปัญหานี้ให้ได้
 
นายพงษ์ศักดิ์ หาญบุญญานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการจำหน่ายและบริการ การไฟฟ้าภูมิภาคแห่งประเทศไทย ยอมรับว่า ยังไม่สามารถตัดกระแสไฟฟ้า กรณีไม่จ่ายค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้ เพราะเกรงปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และคงต้องจ่ายกระแสไฟฟ้า ไปทางฝั่งพม่าเหมือนเดิม ทั้งนี้ไม่ขอออกความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่ทางฝ่ายคู่สัญญาไม่สามารถชำระเงินได้
 
สำหรับการส่งกระแสไฟฟ้าไปจำหน่ายยังประเทศพม่า มีพื้นที่บริการอยู่ใน จังหวัดเมียวดี และ พื้นที่ของกองกำลังพิทักษ์ชายแดน หรือ บีจีเอฟ ที่บ้านโก๊กโก่ ตรงข้ามบ้านวังผา ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จำนวนรวมกันกว่า 2,500,000 หน่วย หรือ 3,600 KVA ต่อเดือน คิดเป็นเงินประมาณ 120 ล้านบาทต่อปี


กลับขึ้นด้านบน