หอการค้าไทยแนะทางออกโครงการรับจำนำข้าว

หอการค้าไทยแนะทางออกโครงการรับจำนำข้าว

หอการค้าไทยแนะทางออกโครงการรับจำนำข้าว

รูปข่าว : หอการค้าไทยแนะทางออกโครงการรับจำนำข้าว

หอการค้าไทยแนะทางออกโครงการรับจำนำข้าว หอการค้าไทย เตรียมเสนอแนวทางโครงการรับจำนำข้าวให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการทุจริต

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานหอการค้าไทย เสนอทางออกปัญหาโครงการรับจำนำข้าว 3 แนวทางคือ ให้รัฐบาลรับจำนำข้าวในราคาตลาด , รับจำนำเฉพาะข้าวนาปี และจำกัดปริมาณที่เหมาะสม

นอกจากนี้ รัฐบาลควรจัดงบประมาณเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุนการทำนา พร้อมขอให้เร่งจัดโซนนิ่งพื้นที่ปลูกข้าว โดยแบ่งแยกคุณภาพข้าวให้ชัดเจน สำหรับการระบายข้าว ต้องดำเนินการอย่างเปิดเผย และโปร่งใส

นอกจากนี้หอการค้าไทย จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาติดตามโครงการนี้ โดยขอให้รัฐบาลเปิดเผยตัวเลขรับจำนำให้ละเอียดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศ

ขณะที่การประชุม ครม.นัดพิเศษวันนี้ (19 มิ.ย.2556) มีมติเห็นชอบ ลดราคารับจำนำข้าวความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 จากตันละ 15,000 บาทเหลือ 12,000 บาท ตามที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ เสนอ

 


กลับขึ้นด้านบน