ศาลปกครองเชียงใหม่นัดพิพากษาคดีโรงไฟฟ้าชีวมวล 24 มิ.ย.

ศาลปกครองเชียงใหม่นัดพิพากษาคดีโรงไฟฟ้าชีวมวล 24 มิ.ย.

ศาลปกครองเชียงใหม่นัดพิพากษาคดีโรงไฟฟ้าชีวมวล 24 มิ.ย.

รูปข่าว : ศาลปกครองเชียงใหม่นัดพิพากษาคดีโรงไฟฟ้าชีวมวล 24 มิ.ย.

ศาลปกครองเชียงใหม่นัดพิพากษาคดีโรงไฟฟ้าชีวมวล 24 มิ.ย. ศาลปกครองเชียงใหม่ นัดพิพากษาคดีโรงไฟฟ้าชีวมวลเชียงราย ที่ชาวบ้านฟ้องศาลให้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในวันจันทร์หน้า

ศาลปกครองเชียงใหม่ นัดพิจารณาคดีปกครอง คดีโรงไฟฟ้าชีวมวลเชียงราย ซึ่งมีนายบุญซน วงค์คำลือ กับพวกรวม 100 คน ฟ้องคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กับพวกรวม 2 คน ที่ห้องพิจารณาคดีที่ 1 ซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานปกครอง หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องร้อง และพวก ซึ่งเป็นชาวบ้านฟ้องว่าเป็นเกษตรกร และอาศัยอยู่ในพื้นที่พิพาท และได้รับความเดือดร้อนจากการออกใบอนุญาติให้บริษัทพลังงานสะอาดดี จำกัด ประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ในคำฟ้องผู้ฟ้องรวมทั้งกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่จาก 3 ตำบล 3 อำเภอ ประกอบด้วย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ขอให้ศาลเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า ที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกให้กับบริษัทดังกล่าว

หลังการแถลงคดี ศาลปกครองเชียงใหม่ ได้นัดอ่านคำพิพากษา ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายนนี้ เวลา 11.00 น.นาฬิกา ที่ห้องพิจารณาคดีที่ 1 ศาลปกครองเชียงใหม่


กลับขึ้นด้านบน