ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กห.จัดสร้างอุทยานราชภักดิ์

ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กห.จัดสร้างอุทยานราชภักดิ์

ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กห.จัดสร้างอุทยานราชภักดิ์

รูปข่าว : ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กห.จัดสร้างอุทยานราชภักดิ์

ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กห.จัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบกจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบกจัดสร้าง และพระราชทานนาม "อุทยานราชภักดิ์" ณ บริเวณพื้นที่ของกองทัพบก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
ทั้งนี้ กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างสถานที่ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ สามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพบก ชื่อบัญชี "กองทุนสวัสดิการกองทัพบก" เลขที่บัญชี 077-1-07474-7 (ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้) 


กลับขึ้นด้านบน