ความเป็นมาของพายุหลี่ผี

ความเป็นมาของพายุหลี่ผี

ความเป็นมาของพายุหลี่ผี

รูปข่าว : ความเป็นมาของพายุหลี่ผี

ความเป็นมาของพายุหลี่ผี สำหรับชื่อของพายุหลี่ผีที่กำลังจะพัดผ่านไปทางประเทศญี่ปุ่นในขณะนี้ เป็นชื่อที่มาจากประเทศลาว โดยตั้งชื่อตามน้ำตกที่ตั้งอยู่ในเขตดอนคอน

หลี่ เป็นภาษาลาว หมายถึง เครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายลอบ ส่วนคำว่าผี หมายถึงศพคนตาย ซึ่งบริเวณน้ำตกหลี่ผีจะมีกระแสน้ำไหลบ่าตามพื้นที่ราบ ผ่านแผ่นหินไหลตกลงมาตรงช่องเขาที่แยกออกจากกัน กระแสน้ำสีเขียวเข้มในหน้าแล้ง หรือ สีชาในฤดูฝน จะไหลตกลงมาเบื้องล่าง จากนั้นจึงไหลไปตามรอยแยกของซอกเขาเป็นทางยาวหลายกิโลเมตร

จุดที่พบร่างผู้เสียชีวิตจำนวนมาก คือ บริเวณร่องหินของน้ำตก บริเวณนี้กระแสน้ำจะไหลมารวมตัวกัน เป็นแอ่งขนาดใหญ่ จากนั้นน้ำจะวนไปมาและไหลตกลงไปด้านล่างซอกและหลืบหินแคบๆ ทำให้ศพของทหารในสมัยสงครามอินโดจีนจำนวนมากลอยมาติดในหลี่จับปลา ชาวลาวจึงเรียกน้ำตกแห่งนี้ว่าหลี่ผี  


กลับขึ้นด้านบน