"นิด้าโพล" ชี้คนไทย 37.47% เห็น"การมีส่วนร่วมตรวจสอบรัฐบาล" เป็นสิ่งสำคัญ

"นิด้าโพล" ชี้คนไทย 37.47% เห็น"การมีส่วนร่วมตรวจสอบรัฐบาล" เป็นสิ่งสำคัญ

"นิด้าโพล" ชี้คนไทย 37.47% เห็น"การมีส่วนร่วมตรวจสอบรัฐบาล" เป็นสิ่งสำคัญ

รูปข่าว : "นิด้าโพล" ชี้คนไทย 37.47% เห็น"การมีส่วนร่วมตรวจสอบรัฐบาล" เป็นสิ่งสำคัญ

สำรวจความคิดเห็นรองลงมา เป็นเรื่องเห็นควรให้เคารพกฎหมายบ้านเมือง 11.77% และเปิดใจยอมรับฟังความเห็นที่แตกต่าง

 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชำชน เรื่อง “ประชาชาธิปไตยกับการชุมนุม” สำรวจวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2556 จำนวน 1,249 ตัวอย่างทุกระดับการศึกษาและอาชีพ ถึงการชุมนุมทางการเมือง ใต้การปกครองประชาธิปไตย พบว่า คนส่วนใหญ่ 37.47% เห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบรัฐบาล เป็นสิ่งสำคัญ รองลงมา 17.85% การเคารพกฎหมาย และ 11.77% ยอมรับเสียงข้างมากในสภา โดย 8.41% การอดทนรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง

 
เมื่อถามถึง การก่อกวนการปราศรัย การชุมนุมทางการเมืองของฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ 68.21% ไม่เป็นประชาธิปไตย เพราะสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นและประเทศชาติ ไม่เคารพความคิดเห็นฝ่ายตรงข้าม ใช้กฎหมู่เหนือกฎหมาย ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน อีก 24.90% เห็นว่า เป็นไปตามประชาธิปไตย ถือสิทธิแสดงออกทางความคิดเห็นในจุดยืนทางการเมือง อีก 6.89% ตอบว่าไม่แน่ใจ
 
 


กลับขึ้นด้านบน