ชาวสวนพริกไทย-มะพร้าวเฮ "เอฟทีเอ"คลอดงบกว่า 60 ล้านดันเพิ่มผลผลิต

ชาวสวนพริกไทย-มะพร้าวเฮ "เอฟทีเอ"คลอดงบกว่า 60 ล้านดันเพิ่มผลผลิต

ชาวสวนพริกไทย-มะพร้าวเฮ "เอฟทีเอ"คลอดงบกว่า 60 ล้านดันเพิ่มผลผลิต

รูปข่าว : ชาวสวนพริกไทย-มะพร้าวเฮ "เอฟทีเอ"คลอดงบกว่า 60 ล้านดันเพิ่มผลผลิต

ชาวสวนพริกไทย-มะพร้าวเฮ กองทุนเอฟทีเอ (FTA) เตรียมทุ่มงบประมาณกว่า 60 ล้านบาท อนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า โดยมอบกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตรปรับปรุงโครงการ ก่อนเสนอกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติงบอีกครั้ง หวังเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้า

 นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากการที่ปริมาณผลผลิตของพริกไทยและมะพร้าวในปัจจุบันของไทยได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าผลผลิตยังไม่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งต้นทุนการผลิตยังนับว่าสูงกว่าประเทศผู้ผลิตอื่นๆ ในอาเซียน

นายอภิชาต กล่าวว่า เรื่องนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯเห็นชอบในหลักการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ แก่งหางแมว ท่าใหม่ นายายอามและเขาคิฌชกูฏ ของจังหวัดจันทบุรี และยังได้เห็นชอบในหลักการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าอาฟต้า ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

 
สำหรับแก้ปัญหาผลผลิตมะพร้าวลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นสวนเก่าที่ต้นมะพร้าวมีอายุมากกว่า 40 ปี และยังประสบปัญหาแมลงดำหนามและแมลงหนอนหัวดำระบาด โดยจะดำเนินการในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร  สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เนื่องจากพริกไทยและมะพร้าวเป็นพืชที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าอาฟต้า (AFTA)
 
ดังนั้น กองทุนเอฟทีเอ จึงได้เตรียมงบประมาณไว้กว่า 60 ล้านบาท เพื่อนำร่องดำเนินการใน 2 โครงการดังกล่าว และเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรครบถ้วนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มอบให้กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร พิจารณาปรับปรุงโครงการ และเสนอกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการประชุมครั้งต่อไป 
 
สำหรับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้ามะพร้าวและพริกไทย รวมทั้งสินค้าเกษตรอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ที่มีความประสงค์จะขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ สามารถจัดทำเป็นโครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้านั้นๆ เสนอผ่านหน่วยงานราชการระดับกรม เพื่อส่งต่อให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปได้ โดยสอบถามรายละเอียดโทร 0 2561 4727 ที่ www2.oae.go.th/FTA
 


กลับขึ้นด้านบน