เครือข่ายความเป็นธรรมระบบสุขภาพ หารือแนวทางแก้ปัญหาจ่ายค่าตอบแทน "ฟีโฟร์พี"

เครือข่ายความเป็นธรรมระบบสุขภาพ หารือแนวทางแก้ปัญหาจ่ายค่าตอบแทน "ฟีโฟร์พี"

เครือข่ายความเป็นธรรมระบบสุขภาพ หารือแนวทางแก้ปัญหาจ่ายค่าตอบแทน "ฟีโฟร์พี"

รูปข่าว : เครือข่ายความเป็นธรรมระบบสุขภาพ หารือแนวทางแก้ปัญหาจ่ายค่าตอบแทน "ฟีโฟร์พี"

เครือข่ายความเป็นธรรมระบบสุขภาพ หารือแนวทางแก้ปัญหาจ่ายค่าตอบแทน เครือข่ายเพื่อความเป็นธรรมในระบบสุขภาพกว่า 1,000 คน จัดประชุมใหญ่เพื่อติดตามผลการเจรจาร่วมกับรัฐบาล รวมถึงร่วมกันกำหนดเเนวทางเเก้ไขปัญหาในกระทรวงสาธารสุข หลังผลการเจรจาที่ได้มีการรับทราบในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังไม่คืบหน้า

สำหรับเเนวทางเเก้ไขปัญหาเบื้องต้น แพทย์ชนบท และเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน ได้ร่างประกาศฉบับที่ 10 เพื่อใช้แทนประกาศเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายฉบับ 8 ที่มีปัญหา เพื่อให้มีการชดเชยเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบาย พีฟอร์พี ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา เพื่อให้มีการลงนามประกาศบังคับใช้ ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า

 
ส่วนการทำพีฟอร์พี ทางเครือข่ายฯ ยินดีจะร่วมทำแต่จะทำในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน โดยเน้นการชี้วัดคุณภาพงานทั้งองค์กร หรือที่เรียกว่า pay for quality out come หรือ pqo แทนการเรียกว่า พีฟอร์พี
 
เเต่ประเด็นสำคัญที่ยังไม่มีความคืบหน้า คือการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล และข้อเท็จจริงขององค์การเภสัชกรรม โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง และสหภาพแรงงานองค์การเภสัชกรรมต้องมีส่วนร่วมในคณะกรรมการดังกล่าวด้วย จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ มติที่ประชุมจึงขอให้มีการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ ให้เเล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้
 
โดยทางเครือข่ายฯจะให้เวลากับรัฐบาลจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อให้ดำเนินการใน 3 ข้อเรียกร้องจากผลการเจรจาที่ยังไม่มีความคืบหน้า ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น หากไม่มีความคืบหน้าใดๆ ทางชมรมแพทย์ชนบทและเครือข่ายฯ จะกำหนดท่าทีการเคลื่อนไหวในหลากหลายรูปแบบต่อไป


กลับขึ้นด้านบน