"ถวิล" เตรียมยื่นฟ้องนายกฯต่อ ป.ป.ช. - ผู้ตรวจการแผ่นดิน

"ถวิล" เตรียมยื่นฟ้องนายกฯต่อ ป.ป.ช. - ผู้ตรวจการแผ่นดิน

"ถวิล" เตรียมยื่นฟ้องนายกฯต่อ ป.ป.ช. - ผู้ตรวจการแผ่นดิน

รูปข่าว : "ถวิล" เตรียมยื่นฟ้องนายกฯต่อ ป.ป.ช. - ผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายถวิล เปลี่ยนศรี เตรียมยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อให้สอบการกระทำเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หลังนายกรัฐมนตรีประกาศเดินหน้าอุทธรณ์คดีคำสั่งศาลปกครองกลางให้คืนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ถือเป็นครั้งแรก นับจากศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้คืนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้นายถวิล เปลี่ยนศรี แต่นายกรัฐมนตรียืนยันที่จะเดินหน้ายื่นอุทธรณ์คำสั่งศาล ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำของคณะทำงานศึกษาคำสั่ง ที่ดูรายละเอียดในข้อกฎหมายแล้ว

ขณะที่นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาคำสั่งศาลปกครอง เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในหนังสือยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลางแล้ว พร้อมระบุว่ากรณีการคืนตำแหน่งให้นายถวิล ยังมีประเด็นข้อกฎหมายที่ต้องการความชัดเจนโดยการชี้ขาดจากศาลปกครองสูงสุด เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานภาครัฐ และตั้งข้อสังเกตว่าคำสั่งศาลให้คืนตำแหน่ง อาจเป็นการก้าวล่วงการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหาร ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ จึงเสนอให้มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาล เพื่อเป็นบรรทัดฐาน และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

นายถวิล เปลี่ยนศรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ยอมรับในสิทธิทางกฎหมายที่นายกรัฐมนตรีจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาล แต่พร้อมที่จะชี้แจงต่อศาลปกครองสูงสุดตามกระบวนการ เพื่อเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมต่อไป และมั่นใจว่าตามกระบวนการนั้นจะใช้เวลาไม่นาน เนื่องจากในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ กพค. และศาลปกครองกลางได้มีการไต่สวนมาแล้วค่อนข้างสมบูรณ์

นายถวิล เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังพิจารณารายละเอียด ประเด็น และขั้นตอน เพื่อพิจารณาแนวทางการต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรม นอกเหนือจากการต่อสู้ในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งอาจเป็นไปได้ที่จะยื่นฟ้องร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบจริยธรรมของนายกรัฐมนตรี และยื่นเรื่องฟ้องร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาว่าพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีเข้าข่ายการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ เพราะท้ายสุดผลแห่งคดีนั้น นายกรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบ


กลับขึ้นด้านบน