ตร.ท่องเที่ยวอบรมการใช้ภาษาอังกฤษกับไทยพีบีเอส

ตร.ท่องเที่ยวอบรมการใช้ภาษาอังกฤษกับไทยพีบีเอส

ตร.ท่องเที่ยวอบรมการใช้ภาษาอังกฤษกับไทยพีบีเอส

รูปข่าว : ตร.ท่องเที่ยวอบรมการใช้ภาษาอังกฤษกับไทยพีบีเอส

ตร.ท่องเที่ยวอบรมการใช้ภาษาอังกฤษกับไทยพีบีเอส ตำรวจท่องเที่ยว เพิ่มทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศแก่เจ้าหน้าที่ ในการบริการนักท่องเที่ยว โดยมีผู้ชำนาญการด้านภาษา จาก สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เชิญ นายสุผจญ กลิ่นสุวรรณ ผู้ดำเนินรายการ อิงลิช เบรคฟัส จากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส พร้อมทีมงาน ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ตามโครงการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว

 
พล.ต.ต.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว เปิดเผยว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อปรับพื้นฐาน เสริมสร้าง เพิ่มความรู้ ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยเน้นให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง คล่องตัว พร้อมสื่อสารกับชาวต่างชาติ ในสถานการณ์ต่างๆ สร้างมั่นใจ ความปลอดภัย ในการท่องเที่ยวประเทศไทย รวมทั้ง รองรับการเข้าสู่ประชามคมอาเซี่ยน ซึ่งหลังจากนี้ จะมีการอมรมเพิ่มทั้ง ภาษาจีน ภาษาสลาฟ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในกลุ่มประเทศตะวันตก เช่น รัสเซีย อุซเบกิสถาน เนื่องจากมีสถิตินักท่องเที่ยวสัญชาติเหล่านี้เพิ่มขึ้น
 
ขณะที่ผู้ดำเนินรายการ อิงลิช เบรคฟัส สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ในฐานะวิทยากร ระบุว่า การให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม จะเน้นให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ทั้งการฟัง และ พูดตอบโต้กับนักท่องเที่ยว 


กลับขึ้นด้านบน