อีก 17 ปี กรุงเทพฯจมน้ำ?

อีก 17 ปี กรุงเทพฯจมน้ำ?

อีก 17 ปี กรุงเทพฯจมน้ำ?

รูปข่าว : อีก 17 ปี กรุงเทพฯจมน้ำ?

อีก 17 ปี กรุงเทพฯจมน้ำ? ระดับน้ำที่สูงขึ้น พายุหมุนเขตร้อนที่รุนแรงและฝนที่ตกหนัก เนื่องจากภาวะโลกร้อน เป็นปัจจัยที่ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า กรุงเทพมหานครจะจมน้ำภายในปี 2573

กรุงเทพมหานคร จาการ์ตา และโฮจิมินห์ซิตี เป็นพื้นที่เสี่ยง ที่ธนาคารโลกได้ออกรายงานฉบับล่าสุดว่าเป็นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น พายุเขตร้อนที่รุนแรง และฝนตกหนัก และจะจมอยู่ใต้น้ำในอีก 17 ปี จากภาวะโลกร้อน ซึ่งจะทำให้น้ำทะเลสูงขึ้น

คาดว่าใน 17 ปีข้างหน้า ระดับน้ำทะเลอาจจะสูงขึ้น 6 นิ้ว ทำให้หลายๆเมืองชายฝั่งทะเลที่เป็นพื้นที่ต่ำ เสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมหนัก

รองศาสตรจารย์เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิตบอกว่า รายงานของธนาคารโลกอาจจะหมายถึงน้ำทะเลที่สูงขึ้นและฝนที่ตกหนักเพิ่มอาจจะทำให้กรุงเทพจมอยู่ใต้น้ำ

แต่กรุงเทพมหานครอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 1 เมตร มีอัตราระดับน้ำทะเลหนุนสูงและแผ่นดินทรุดเฉลี่ย 1.30 เซนติเมตร ดังนั้นในช่วง 20 ปี จะอยู่ที่ประมาณ 30 เซนติเมตร ยืนยันว่า ใน 20 ปีนี้กรุงเทพมหานครยังไม่น่าจะจมน้ำแบบถาวร แต่อาจจะเกิดน้ำท่วมจากน้ำเหนือที่ไหลมาแบบปี 2554

 


กลับขึ้นด้านบน