แพทย์ชนบทหารือกรณี"สธ."ไม่จ่ายเงินเยียวยาปัญหา P4P

แพทย์ชนบทหารือกรณี"สธ."ไม่จ่ายเงินเยียวยาปัญหา P4P

แพทย์ชนบทหารือกรณี"สธ."ไม่จ่ายเงินเยียวยาปัญหา P4P

รูปข่าว : แพทย์ชนบทหารือกรณี"สธ."ไม่จ่ายเงินเยียวยาปัญหา P4P

แพทย์ชนบทหารือกรณี วันนี้ (21 มิ.ย.)คณะทำงานจัดทำข้อเสนอการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุข จะมีการหารือถึงความชัดเจนในประเด็นการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายจ่ายเงินตามผลการปฏิบัติงาน หรือ P4P ขณะที่ ชมรมแพทย์ชนบท เตรียมหารือเคลื่อนไหวกดดันหากกระทรวงสาธารณสุขไม่จ่ายเงินเยียวยาปัญหาพีฟอร์พี ภายในเดือนมิถุนายนนี้

ภายหลังการประชุมเครือข่ายเพื่อความเป็นธรรมในระบบสุขภาพซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม ถึงการติดตามผลการเจรจาเกี่ยวกับปัญหานโยบายค่าตอบแทนและทิศทางการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้อง

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท เปิดเผยว่า ได้ขอความชัดเจนในประเด็นการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการนโยบายจ่ายเงินตามผลการปฏิบัติงานหรือ P4P ว่าจะจ่ายชดเชยได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้หรือไม่ จากนายคณิศ แสงสุพรรณ ประธานคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุข ที่เข้าร่วมการประชุมด้วย ซึ่งนายคณิศตอบในหลักการกว้างๆและขอให้รอผลการประชุมในวันนี้ ( 21 มิ.ย.) ที่กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนการยกเลิกการใช้ P4P ในโรงพยาบาลชุมชนนั้น แพทย์ชนบทและโรงพยาบาลชุมชนยังมีจุดยืนเดิมคือ เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย คือ ค่าตอบแทนจูงใจให้ไปอยู่ในที่ไกลกันดาร และได้เสนอรูปแบบการเสริมแรงการทำงานด้วยแนวคิด PQO (pay for quality andoutcome) แทน P4P

โดย PQO เป็นหลักการการให้ค่าตอบแทนตามผลลัพธ์ไม่ใช่เกิดแต้มวัดกิจกรรมแบบ P4P โดย PQO เป็นเสมือนโบนัสสำหรับทีมงานไม่ใช่บุคคลซึ่งทั้งสองส่วนคือแรงจูงใจให้แพทย์ชนบททุกคนทำงานหนักอย่างมีความสุขโดยชมรมแพทย์ชนบทและเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนจะร่วมกันร่างแนวคิดอย่างรอบคอบเพื่อนำมาประกาศใช้เป็นประกาศฉบับที่ 11 สำหรับใช้กับโรงพยาบาลชุมชนแทนการใช้ประกาศฉบับที่ 9 เรื่อง P4P แม้จะมีแรงต้านจากผู้บริหารในกระทรวงก็ตาม


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน