"ถวิล"ขอดูข้อมูลก่อนฟ้อง"นายกฯ"กรณีอุทธรณ์คืนตำแหน่ง

"ถวิล"ขอดูข้อมูลก่อนฟ้อง"นายกฯ"กรณีอุทธรณ์คืนตำแหน่ง

"ถวิล"ขอดูข้อมูลก่อนฟ้อง"นายกฯ"กรณีอุทธรณ์คืนตำแหน่ง

รูปข่าว : "ถวิล"ขอดูข้อมูลก่อนฟ้อง"นายกฯ"กรณีอุทธรณ์คืนตำแหน่ง

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อดีตเลขาธิการ สมช. ขอดูรายละเอียดคำร้องการยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองของนายกรัฐมนตรี ก่อนพิจารณาใช้ช่องทางตามกฎหมายที่มีอยู่ ตรวจสอบการกระทำที่อาจเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของนายกรัฐมนตรีที่ไม่คืนตำแหน่งให้ต่อไป

นายถวิล เปลี่ยนศรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ระบุยังพอมีเวลาและเร็วเกินไป หากจะตัดสินในใช้ช่องทางผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบจริยธรรมของนายกรัฐมนตรี หรือฟ้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการปฏิบัติ หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ของนายกรัฐมนตรี โดยจะขอดูรายละเอียดและเหตุผล ในคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองก่อน ซึ่งคาดว่าจะได้เห็นหลังศาลรับอุทธรณ์แล้ว 

 
นายกรัฐมนตรีลงนามในหนังสือยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลาง กรณีคืนตำแหน่งเลขาธิการ สมช.ให้ นายถวิล เปลี่ยนศรี แล้ว โดยนายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาคำสั่งศาลปกครอง ระบุเหตุผลการอุทธรณ์ เพราะมีประเด็นข้อกฎหมายที่ต้องการความชัดเจน และตั้งข้อสังเกตคำสั่งศาลปกครองให้คืนตำแหน่งอาจเป็นการก้าวล่วงการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหาร ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ การยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาล เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานภาครัฐ และเป็นบรรทัดฐาน เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป 


กลับขึ้นด้านบน