ผู้ผลิตข้าวสารถุงยันให้วิธีสากลรมยา "มอดข้าวสาร" ชี้ยาระเหยได้-ไม่ตกค้าง

ผู้ผลิตข้าวสารถุงยันให้วิธีสากลรมยา "มอดข้าวสาร" ชี้ยาระเหยได้-ไม่ตกค้าง

ผู้ผลิตข้าวสารถุงยันให้วิธีสากลรมยา "มอดข้าวสาร" ชี้ยาระเหยได้-ไม่ตกค้าง

รูปข่าว : ผู้ผลิตข้าวสารถุงยันให้วิธีสากลรมยา "มอดข้าวสาร" ชี้ยาระเหยได้-ไม่ตกค้าง

ผู้ผลิตข้าวสารถุงยันให้วิธีสากลรมยา ผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุงรายใหญ่ยืนยันการใช้สารรมยา "มอดข้าวสาร" เป็นไปตามมาตรฐานสากล หลังมีข้าวใช้สารเคมีปนเปื้อนในข้าวถุงปริมาณมาก โดยระบุว่าสารรมยาระเหยไปได้เอง และไม่มีสารตกค้าง นอกจากนี้ข้าวสารที่นำมาบรรจุถุง ไม่ได้รับซื้อจากโครงการับจำนำข้าวของรัฐบาล

หลังจากมีกระแสข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า ให้ระมัดระวังข้าวสารบะรรจุถุงที่จำหน่ายตามห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ เนื่องจากผู้ผลิตข้าวถุงหลายรายใช้ยารมมอดเกินมาตรฐานซึ่งอาจเกิดอัตราต่อผู้บริโภค

 
นายยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวตราฉัตร กล่าวว่า มาตรการการผลิตข้าวสารบรรจุถุงของไทยปลอดภัย ส่วนใหญ่จะใช้สารรมยาแบบแก็ส ซึ่งระเหยง่ายและไม่มีสารตกค้าง และในส่วน บริษัทซี.พี. ซื้อข้าวจากโรงสีโดยตรง ไม่ได้ซื้อข้าวในโครงการรับจำนำ จึงเลือกคุณภาพของข้าวได้
 
สอดคล้องกับนายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวว่า การเก็บข้าว เพื่อรอบรรจุถุงตามขั้นตอน ต้องมีการรมควันในตู้คอนเทเนอร์ เพื่อไล่แมลง ซึ่งยาเหล่านี้จะสลายไปใน 3 - 4 เดือน เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก และก่อนที่จะนำข้าวมาบรรจุถุง
 
และผู้ประกอบการจะมีขั้นตอนการทำความสะอาด ซึ่งต้องระมัดระวังทุกขั้นตอนก่อนที่จะนำข้าวบรรจุถุงขายให้แก่ผู้บริโภค โดยยืนยันว่า การผลิตข้าวเพื่อการบริโภคมีการตรวจสอบหลายขั้นตอน ในช่วงบ่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเพื่อหามาตรการการดูแลคุณภาพข้าวให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นก่อนนำไปจำหน่ายถึงผู้บริโภค


กลับขึ้นด้านบน