เตรียมส่งผู้หนีภัยการสู้รบไป"สหรัฐฯ"

เตรียมส่งผู้หนีภัยการสู้รบไป"สหรัฐฯ"

เตรียมส่งผู้หนีภัยการสู้รบไป"สหรัฐฯ"

รูปข่าว : เตรียมส่งผู้หนีภัยการสู้รบไป"สหรัฐฯ"

เตรียมส่งผู้หนีภัยการสู้รบไป สำนักงานเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ หรือ IOM เตรียมส่งผู้หนีภัยการสู้รบที่ผ่านการคัดเลือกกว่าร้อยคน ไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงและชาวพม่า

น.ส.แคทเธอรีน เซปีเวียส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา และนางคริสตี้ เคนนี่ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เดินทางไปยัง สำนักงานเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ หรือ IOM หมู่บ้านห้วยกะโหลก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเยี่ยมผู้หนีภัยการสู้รบ 100 คน ที่ผ่านการคัดเลือกให้เดินทางไปตั้งถิ่นฐานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยผู้หนีภัยการสู้รบกลุ่มนี้ เป็นชาวกะเหรี่ยง 85 คน ที่เหลือเป็นชาวพม่า จะได้รับการอบรมเพื่อเตรียมตัวเกี่ยวกับความเป็นอยู่ต่างๆ และเดินทางในสัปดาห์หน้า

คณะเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกายังไปที่ศูนย์พักพิงผู้หนีภัยการสู้รบแม่หละ ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง โดยให้ความสนใจปัญหาโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้หนีภัยจากการสู้รบ เช่น โรคเท้าช้าง โรคไข้กาฬหลังแอ่น โรคมาลาเรีย และโรควัณโรค พร้อมกำชับว่า ผู้หนีภัยการสู้รบที่จะได้รับการคัดเลือกไปยังประเทศที่ 3 ต้องไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือ เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

ศูนย์พักพิงจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้หนีภัยการสู้รบเกือบ 30,000 คน จากพื้นที่พักพิง 4 แห่ง นายนาอิม เจดูรานี หัวหน้าภาคสนามศูนย์พักพิง กล่าวว่า คนเหล่านี้จะมีโอกาสกลับประเทศพม่าหรือไม่ ขึ้นอยู่กับรัฐบาลไทยและรัฐบาลพม่า รวมถึงความปลอดภัยในพม่าด้วย


กลับขึ้นด้านบน