ก.เกษตรฯยืนยันข้าวถุงต้องผ่านอย.

ก.เกษตรฯยืนยันข้าวถุงต้องผ่านอย.

ก.เกษตรฯยืนยันข้าวถุงต้องผ่านอย.

รูปข่าว : ก.เกษตรฯยืนยันข้าวถุงต้องผ่านอย.

ก.เกษตรฯยืนยันข้าวถุงต้องผ่านอย. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันข้าวสารบรรจุถุงที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ไม่มีสารก่อให้เกิดมะเร็ง

กรณีมีข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ให้ระมัดระวังข้าวสารบรรจุถุงที่จำหน่ายตามห้างค้าปลีกค้าส่ง เนื่องจากผู้ผลิตหลายรายใช้ยารมมอดเกินมาตรฐานนั้น นายนิวัฒน์ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ยืนยันว่าข้าวสารบรรจุถุงที่จำหน่ายในห้างฯต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.

ขณะที่ผู้ที่ครอบครองสารเคมี "อลูมิเนียมฟอสไฟด์" ซึ่งใช้กำจัดแมลงศัตรูพืช เช่น มอด ต้องขออนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร และเมื่อรมยาเสร็จแล้วต้องปล่อยทิ้งไว้ 5-7 วัน เพื่อให้ยาระเหิดออกไปหมดก่อนจะบรรจุถุง และหากไม่มีการระบายข้าวออกจากสต็อตก็ต้องรมยาใหม่ทุก 3 เดือน

ทั้งนี้ ข้าวที่ผ่านการรมยาหลายครั้งจะเป็นไปตามมาตรฐานโลก ซึ่งไม่มีสารตกค้าง และไม่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งอย่างแน่นอน


กลับขึ้นด้านบน