“ไจก้า” ระบุ การแก้ปัญหาน้ำท่วมปี 2555 เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมมากขึ้น

“ไจก้า” ระบุ การแก้ปัญหาน้ำท่วมปี 2555 เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมมากขึ้น

“ไจก้า” ระบุ การแก้ปัญหาน้ำท่วมปี 2555 เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมมากขึ้น

รูปข่าว : “ไจก้า” ระบุ การแก้ปัญหาน้ำท่วมปี 2555 เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมมากขึ้น

“ไจก้า” ระบุ การแก้ปัญหาน้ำท่วมปี 2555 เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมมากขึ้น หลังจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (ไจก้า) ได้จัดทำแผนแม่บทแก้ปัญหาน้ำท่วมในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ได้พบว่า การแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนที่ใช้งบประมาณไปเมื่อปีที่แล้วกว่า 120,000 ล้านบาท กลับมีความเสี่ยงน้ำท่วมมากขึ้นกว่าเดิม

ไจก้าได้สรุปผลการศึกษาแผนแม่บทฉบับสมบูรณ์ โดยประเมินว่า การยกถนนและสร้างคันกั้นน้ำ ที่ไทยใช้งบเร่งด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมไปเมื่อปืที่แล้ว กลับส่งผลให้กรุงเทพและปริมณฑล เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมเพิ่มมากขึ้นกว่าปี 2554 หากมีน้ำหลากมากเท่าเดิม

ขณะที่ผลการประเมินโครงการก่อสร้าง 9 สัญญาของสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กบอ.) ด้วยงบประมาณกว่า 3 แสนล้านบาท พบว่า แม้การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือกรุงเทพก็ยังจะถูกน้ำท่วมเช่นเดิม ยกเว้นกรุงเทพและปริมณฑล

ไจก้าจึงเสนอว่า ให้ทำเพียงทางผันน้ำ ที่ตัดยอดน้ำจากอยุธยาลงมาร่วมกับคลองผันน้ำขนานกับถนนวงแหวนรอบที่ 3 ซึ่งจะใช้งบประมาณเพียง 1 แสนล้านบาท ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากัน 


กลับขึ้นด้านบน