บีโอไอ โชว์ตัวเลขขอรับลงทุน 5 เดือน วงเงิน 5.6แสนล้าน

บีโอไอ โชว์ตัวเลขขอรับลงทุน 5 เดือน วงเงิน 5.6แสนล้าน

บีโอไอ โชว์ตัวเลขขอรับลงทุน 5 เดือน วงเงิน 5.6แสนล้าน

รูปข่าว : บีโอไอ โชว์ตัวเลขขอรับลงทุน 5 เดือน วงเงิน 5.6แสนล้าน

บีโอไอ โชว์ตัวเลขขอรับลงทุน 5 เดือน วงเงิน 5.6แสนล้าน

 นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ภาวะการลงทุนภาคอุตสาหกรรมช่วง 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.2556) มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 919 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 564,800 ล้านบาท จำนวน โครงการเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนที่มี 779 โครงการ ขณะที่มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 70% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ขณะที่ทั้งปีคาดว่าจะไม่ต่กว่า 1 ล้านล้านบาท 

 
นายอุดม กล่าวว่า แม้ว่าการลงทุนจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องแต่ผู้ประกอบการก็ต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากในครึ่งหลังของปีนี้ยังมีความเสี่ยงหลายด้าน ทั้งเศรษฐกิจยุโรปที่คาดว่าจะทรุดตัวยาว เศรษฐกิจจีนก็เริ่มชะลอตัว ในขณะที่ในประเทศก็เริ่มมีความเสี่ยงทางการเมืองให้ต้องติดตามมากขึ้น  ส่วนการลงทุนยังโตได้ต่อเนื่องก็ไม่ได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจ 
 
สำหรับกิจการที่ได้รับความสนใจยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนมากที่สุดในช่วง 5 เดือน คือการลงทุนในกลุ่มบริการและสาธารณูปโภค จำนวน 215 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 260,100 ล้านบาท ขยายตัว 224% หรือกว่า 2 เท่าตัว โดยมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาทิ กิจการขนส่งทางอากาศ 15 โครงการ กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 2 โครงการ กิจการท่าเรือรับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) กิจการเขตอุตสาหกรรม 5 โครงการ การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล 2 โครงการ ศูนย์กระจายสินค้า 6 โครงการ กิจการโรงแรม 2 โครงการ 
 
ทั้งนี้ สถิติขอรับส่งเสริมในช่วง 5 เดือน พบว่าเป็นการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ หรือ เอฟดีไอ (Foreign Direct Investment: FDI) จำนวน 526 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 255,848 ล้านบาท ซึ่งแม้ว่าจำนวนโครงการจะลดลงเล็กน้อย 3.8% แต่มูลค่าเงินลงทุนกลับพบว่าขยายตัว 24.4% เมื่อเทียบกับการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในช่วง 5 เดือนของปี 2555 ที่ผ่านมา โดยนักลงทุนต่างชาติที่ยื่นขอรับส่งเสริมมากที่สุดยังคงเป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น ยื่นขอรับส่งเสริมจำนวน 282 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 167,767 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 
นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้าจะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ทราบถึงผลการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน 4 จังหวัดชายแดนใต้ ที่หมดไปเมื่อสิ้นปี 2555 ที่ผ่านมา โดยจะต่ออายุให้ถึง ธ.ค.2557 เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาระหว่างปี 2547-2555 พบว่ามีนักลงทุนขอรับการส่งเสริมเพียง 19 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 2,861 ล้านบาท ซึ่งถือว่าต่ำมาก โดยกิจการส่วนใหญ่ที่ขอรับการสนับสนุนอาทิ เกษตรแปรรูป และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 
 


กลับขึ้นด้านบน