รมว.พลังงาน สั่งสำรองไฟฟ้า เป็น20%

รมว.พลังงาน สั่งสำรองไฟฟ้า เป็น20%

รมว.พลังงาน สั่งสำรองไฟฟ้า เป็น20%

รูปข่าว : รมว.พลังงาน สั่งสำรองไฟฟ้า เป็น20%

รมว.พลังงาน สั่งสำรองไฟฟ้า เป็น20%

 นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี ฉบับใหม่ หรือ พีดีพี 2013 โดยให้เพิ่มสำรองไฟฟ้าเป็น 20% ของความต้องการใช้ เพิ่มขึ้นจากแผนพีดีพี 2010 ฉบับเดิม ที่กำหนดไว้เพียง 15% เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางระบบไฟฟ้า เพราะในอนาคตประเทศไทยมีแผนที่จะซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น ถ้าเกิดปัญหาไม่สามารถส่งไฟฟ้าให้กับไทยได้ ก็จะมีกำลังสำรองที่เพียงพอไม่กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

 
นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในแผนพีดีพีจะต้องพิจารณาถึงโครงการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ และเกิดเมืองใหม่ๆในแต่ละจังหวัด โดยเฉพะรถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่ละเส้นทางจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงถึง 2,000 เมกะวัตต์ ดังนั้นในแผนระยะยาวจึงจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าให้เพียงพอ และต้องมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า เพราะการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งต้องใช้เวลาก่อสร้าง 5-6 ปี 
 
นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวภายหลังการประชุมระดับผู้ช่วยรัฐมนตรีของทุกกระทรวงว่า เพื่อให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีมาร่วมทำงานตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ขอให้ทุกกระทรวงไปพิจารณา ปรับยุทธศาสตร์ของแต่ละกระทรวงเพื่อรองรับโครงการ 2 ล้านล้านบาท เพราะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ กาสรขนส่งคมนาคม รวมทั้งจะเกิดเมืองใหม่และการโยกย้ายประชากร ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
 


กลับขึ้นด้านบน