ญี่ปุ่นยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวไทย คาดกระตุ้นตลาดทัวร์ปี 2556...โตเกือบ 50%

ญี่ปุ่นยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวไทย คาดกระตุ้นตลาดทัวร์ปี 2556...โตเกือบ 50%

ญี่ปุ่นยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวไทย คาดกระตุ้นตลาดทัวร์ปี 2556...โตเกือบ 50%

รูปข่าว : ญี่ปุ่นยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวไทย คาดกระตุ้นตลาดทัวร์ปี 2556...โตเกือบ 50%

ญี่ปุ่นยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวไทย คาดกระตุ้นตลาดทัวร์ปี 2556...โตเกือบ 50% การท่องเที่ยวญี่ปุ่นสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว หลังผ่านพ้นเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อเดือนมีนาคม 2554 และเริ่มกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 เป็นต้นมา

 ประกอบกับเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตั้งไว้ คือ จำนวน 18 ล้านคนในปี 2559 และจำนวน 25 ล้านคนในปี 2563 รัฐบาลญี่ปุ่นจึงต้องเร่งใช้มาตรการกระตุ้นการขยายตัวของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยปรับกลยุทธ์การตลาด มุ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดในอาเซียน (ซึ่งมีไทยเป็นตลาดเป้าหมายสำคัญอันดับ 1) โดยหนึ่งในมาตรการกระตุ้นดังกล่าว คือ มาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศให้กับนักท่องเที่ยวคนไทยและมาเลเซีย ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นในระยะสั้น

 
นอกจากนี้ ความหลากหลายของสินค้าทางการท่องเที่ยว ตลอดจนเสน่ห์ของประเทศญี่ปุ่นในเรื่องของธรรมชาติ ภูมิอากาศ อาหาร และวิถีการดำรงชีวิตของชาวญี่ปุ่น รวมทั้งแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ล้วนส่งผลให้ญี่ปุ่นเป็นปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้หลายกลุ่มให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่น จึงทำให้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า โดยรวมตลอดทั้งปี 2556 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไปยังญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคน เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา
         
 หากพิจารณาตลาดนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปยังญี่ปุ่น ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในปี 2556 ตามการขยายตัวของตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศโดยรวมของไทย ประกอบกับได้แรงเกื้อหนุนสำคัญจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับค่าเงินเยน ตั้งแต่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 มาถึงช่วงครึ่งแรกของปี 2556 ซึ่งจูงใจให้นักท่องเที่ยวคนไทยเลือกเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่น เพราะช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้แก่นักท่องเที่ยวคนไทย ที่ส่วนใหญ่เดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและการช้อปปิ้ง 
 
อย่างไรก็ดี แม้ว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ เงินบาทจะมีแนวโน้มอ่อนค่าลง (เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเมษายนที่เงินบาทแข็งค่ามาก) ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อแนวโน้มการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศของคนไทย แต่ด้วยการทำการตลาดอย่างเข้มข้นของรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อขยายตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประกอบกับการปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าของบริษัททัวร์ของไทย หลังการยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย คาดว่า ยังส่งผลกระตุ้นให้ตลาดทัวร์ญี่ปุ่นของไทยที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีแรก สามารถเติบโตต่อไปในช่วงครึ่งปีหลังแม้ในอัตราที่ชะลอตัวลงกว่าช่วงต้นปี 
             
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า โดยรวมตลอดทั้งปี 2556 จะมีคนไทยเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่น
ไม่ต่ำกว่า 3 แสนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.5 จากปีก่อนหน้าที่มีจำนวน 202,015 คน และสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจนำคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นตาม โดยคาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาท
 
 
 
 


กลับขึ้นด้านบน