พัฒนาระบบจัดส่งวัตถุเสพติด

พัฒนาระบบจัดส่งวัตถุเสพติด

พัฒนาระบบจัดส่งวัตถุเสพติด

รูปข่าว : พัฒนาระบบจัดส่งวัตถุเสพติด

พัฒนาระบบจัดส่งวัตถุเสพติด บริษัทไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พัฒนาระบบจัดส่งวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาล คลินิก และโรงพยาบาลทั่วประเทศ ภายใน 3 วัน ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงการรักษามากขึ้น

นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดส่งวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ ภายใต้ระบบ shipping Tools กับนายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อพัฒนาระบบบริการจัดส่งเวชภัณฑ์วัตถุเสพติดที่ใช้ทางการแพทย์ไปยังสถานพยาบาล โรงพยาบาล และคลินิกทั่วประเทศ ทำให้เกิดความรวดเร็ว และลดภาระการสำรองยาของสถานพยาบาลที่ไม่จำเป็นต้องสั่งเวชภัณฑ์ไปเก็บไว้ในสต็อกเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลสินค้าที่ส่งจากคลังวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะส่งไปยังบริษัทไปรษณีย์โดยตรง ก่อนขนส่งต่อไปยังเครือข่ายของหน่วยบริการไปรษณีย์โลจิสติกส์ทั่วประเทศ และส่งต่อให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไปภายในเวลา 3 วัน ซึ่งโรงพยาบาลปลายทาง สามารถตรวจสอบสิ่งของได้ตลอด 24 ชั่วโมง


กลับขึ้นด้านบน