"กองทัพอากาศ"ร่วมพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติ

"กองทัพอากาศ"ร่วมพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติ

"กองทัพอากาศ"ร่วมพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติ

รูปข่าว : "กองทัพอากาศ"ร่วมพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติ

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ร่วมกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และกรมอุตุนิยมวิทยา พัฒนาระบบคลื่นความถี่วิทยุ เชื่อมต่อข้อมูลการแจ้งเตือนภัย เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น

ความร่วมมือของหลายหน่วยงานในการพัฒนาระบบคลื่นวิทยุ สำหรับตรวจวัดความผิดปกติภัยธรรมชาติ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง ทำให้กองทัพอากาศสามารถส่งผ่านคลื่นความถี่วิทยุในรูปแบบข้อความ หรือข้อมูลแจ้งเตือนภัยผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศในคลื่นความถี่ต่างๆ ทั้งระบบ FM และ AM ให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องทราบอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศ

กองทัพอากาศยังคาดว่า หากเกิดภัยพิบัติที่รุนแรง ประชาชนสามารถนำข้อมมูลไปวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือได้ เพื่อที่จะลดจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติให้ลดลง


กลับขึ้นด้านบน