ชาวจ.นครศรีธรรมราช ค้านสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวชาวโรฮิงญา

ชาวจ.นครศรีธรรมราช ค้านสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวชาวโรฮิงญา

ชาวจ.นครศรีธรรมราช ค้านสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวชาวโรฮิงญา

รูปข่าว : ชาวจ.นครศรีธรรมราช ค้านสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวชาวโรฮิงญา

ชาวจ.นครศรีธรรมราช ค้านสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวชาวโรฮิงญา หลังจากชาวบ้านในอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า หน่วยงานภาครัฐเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวชาวโรฮิงญากลางชุมชน ทำให้เกิดแรงต่อต้านและเรียกร้องให้ยกเลิกการสร้างศูนย์พักพิงดังกล่าว ถึงแม้รัฐบาลจะมีมติให้ดำเนินการด้วยงบประมาณ 26 ล้านบาท

อาคารรกร้างของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 ในพื้นที่ราชพัสดุ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งจะมีการจัดสร้างเป็นศูนย์อพยพชาวโรฮิงญา ก่อนหน้านี้ผู้นำท้องถิ่นจะได้เคยยื่นเรื่องเพื่อขอใช้สถานที่เพื่อทำประโยชน์ให้กับชุมชน

ศูนย์อพยพชาวโรฮิงญาที่กำลังจะจัดสร้าง ทำเลที่ตั้งอยู่กลางชุมชน ซึ่งมีบ้านพักอาศัย วัด โรงเรียน โรงพยาบาล ประชาชนในพื้นที่จึงกังวลเรื่องความปลอดภัย

ด้านนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบ ตามการเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผ่านทางเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งเรื่องนี้ได้ถูกลงนาม เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2556 ด้วยงบประมาณกว่า 26 ล้านบาท เพื่อจัดสร้างอาคารและสาธารณูปโภครองรับชาวโรฮิงญาเกือบ 2,000 คน ทำให้ถูกมองว่าด้วยงบประมาณขนาดนี้สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวชะอวดให้ดีขึ้น

ด้านจังหวัดนครศรีธรรมราช เผยว่า ไม่เคยทราบข้อมูลการจัดสร้างศูนย์อพยพแห่งนี้ การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดได้เกิดขึ้นก่อนหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางมาติดตามข้อมูลในวันนี้ (22 มิ.ย.2556) ซึ่งทุกฝ่ายเห็นสอดคล้องกันว่าควรเสนอให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนโครงการ

วันนี้ (22 มิ.ย.2556) มีประชาชนในพื้นที่อำเภอชะอวดกว่า 1,000 คน ยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างศูนย์อพยพชาวโรฮิงญา ให้กับนายประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางลงพื้นที่ติดตามเรื่องดังกล่าว โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุหากพบว่า มีความเปราะบางด้านสังคม ต้องทบทวนโครงการพร้อมเสนอให้รัฐบาลพิจารณาอย่างรอบคอบ


กลับขึ้นด้านบน